Show simple item record

Micromechanical Parameter Identification using the Bayes Methoddc.contributor.advisorZeman Jan
dc.contributor.authorLiya Gaynutdinova
dc.date.accessioned2021-02-24T11:56:19Z
dc.date.available2021-02-24T11:56:19Z
dc.date.issued2021-02-10
dc.identifierKOS-1084809549005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93549
dc.description.abstractTato diplomová práce je v formě odborného článku. Uvažuje se problém identifikace mikromechanického parametru pomocí virtuálního testu, kde se jako metoda měření celého pole používá digitální korelace obrazů (DIC). Stávající deterministický přístup k identifikaci parametrů ve formě integrované digitální korelace obrazu (IDIC) se dříve ukázal jako příliš citlivý na chyby hraničních dat. V této práci je navržen stochastický přístup, který využívá metodu vzorkování Markov Chain Monte Carlo, Metropolisův-Hastingsův algoritmus (MHA). Identifikované parametry spadají do dvou charakteristických skupin: materiálové parametry a parametry okrajových podmínek. Nejprve se uvede MHA, který identifikuje pouze materiálové parametry s fixovanými okrajovými podmínkami, pro náhodné a systematické chyby v okrajových podmínkách je kvantifikována a porovnána s IDIC. Poté, co jsou navrženy dva různé způsoby parametrizace okrajových podmínek pro účely vzorkování, je metoda porovnána s novou metodou integrované digitální korelace obrazů obohacené o hranici (Boundary Enriched Digital Image Correlation). Všechny metody jsou testovány pomocí virtuálního experimentu, který využívá Neo-Hookeův hyperelastický mikromechanický model, diskretizovaný metodou konečných prvků. Je uvažováno o výhodách a úskalích všech studovaných algoritmů.cze
dc.description.abstractThis master's thesis is presented in the style of a scientific paper. The problem of micromechanical parameter identification in a heterogeneous material is considered, where Digital Image Correlation (DIC) method is used as a full-field measurement technique. The existing deterministic approach to parameter identification in the form of Integrated DIC (IDIC) was shown to be overly sensitive to boundary data errors. In this work, the stochastic approach is proposed, which employs a Markov Chain Monte Carlo sampling method, i. e. Metropolis--Hastings algorithm (MHA). The identified parameters fall into two distinctive groups: material parameters and boundary conditions parameters. First, the MHA that only identifies the material parameters with fixed boundary conditions is considered, and its sensitivity with respect to random and systematic errors in the boundary conditions is quantified and compared to the IDIC. MHA's parameter field is then expanded with two different ways of approximating the boundary conditions, and the method is compared to the Boundary Enriched IDIC. All methods are tested with a virtual experiment that employs a Neo-Hookean hyperelastic micromechanical model, discretised with the Finite Elements Method. Benefits and pitfalls of all studied algorithms are discussed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDigitální korelace obrazucze
dc.subjectIdentifikace parametrůcze
dc.subjectVirtuální experimentcze
dc.subjectMikromechanikacze
dc.subjectInverzní metodycze
dc.subjectMetropolis-Hastings algoritmuscze
dc.subjectDigital Image Correlationeng
dc.subjectParameter identificationeng
dc.subjectVirtual experimenteng
dc.subjectMicromechanicseng
dc.subjectInverse methodseng
dc.subjectMetropolis-Hastings algorithmeng
dc.titleMicromechanical Parameter Identification using the Bayes Methodcze
dc.titleMicromechanical Parameter Identification using the Bayes Methodeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDomesová Simona
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra mechanikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record