Show simple item record

UHPC footbridge across "Mlýnský potok" in Olomoucdc.contributor.advisorDenk František
dc.contributor.authorMarek Potrebuješ
dc.date.accessioned2021-02-24T11:56:08Z
dc.date.available2021-02-24T11:56:08Z
dc.date.issued2021-02-10
dc.identifierKOS-1084809447305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93545
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá rekonstrukcí lávky pro pěší, která se nachází v Bezručových sadech v Olomouci. První část se věnuje popisu konstrukcí z ultra vysokopevnostního betonu. Další dvě části se věnují návrhu konstrukce. Hlavní část se zabývá zhotovením návrhu předběžných variant a přepočtem stávající konstrukce, ke kterým jsou vytvořeny výkresy základního uspořádání. Pro vybranou variantu je poté dokumentována podrobnějšími výkresy. Statický výpočet na základě platných evropských norem ověřuje spolehlivost výsledné varianty lávky v podmínkách MSÚ a MSP.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the reconstruction of the footbridge, which is located in Bezručovy sady in Olomouc. The first part describes structures made of ultra high-strenght concrete. The other two parts are focused on the design of the structure. The main part deals with the design of premilinary variants and recalculation of the existing strcuture, for which drawings of the basic layouts are created. It is then documented with more detailed drawings for the selected variant. The static calculation on the basis of valid EN standards verifies the reliability of the resulting fottbridge variants in ULS and SLS conditions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLávka pro pěšícze
dc.subjectbetonová konstrukcecze
dc.subjectultra vysokopevnostní betoncze
dc.subjectpředpjatý betoncze
dc.subjectprostý nosníkcze
dc.subjectFootbridgeeng
dc.subjectconcrete constructioneng
dc.subjectultra high performance concreteeng
dc.subjectprestressed concreteeng
dc.subjectsimply supported beameng
dc.titleLávka pro pěší z UHPC přes Mlýnský potok v Olomoucicze
dc.titleUHPC footbridge across "Mlýnský potok" in Olomouceng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSurovec Jiří
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra mechanikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record