Show simple item record

Modeling drying shrinkage of concrete subjected to symmetric and asymmetric dryingdc.contributor.advisorHavlásek Petr
dc.contributor.authorPavel Horák
dc.date.accessioned2021-02-24T11:55:47Z
dc.date.available2021-02-24T11:55:47Z
dc.date.issued2021-02-10
dc.identifierKOS-1084809430605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93514
dc.description.abstractBěžné experimenty, u kterých je měřeno pouze osové smrštění a úbytek hmotnosti, neposkytují vždy spolehlivá data pro jednoznačnou kalibraci modelu transportu vlhkosti. Proto se tato práce zabývá zejména vhodným uspořádáním experimentu pro identifikaci parametrů modelu transportu vlhkosti podle článku Bažanta a Najjara. Sady parametrů jsou porovnávány na základě predikce vývoje křivosti nesymetricky vysychajícího betonu. K tomu je využita sdružená konečněprvková simulace transportu vlhkosti a mechanické odezvy v programu OOFEM. Z modelovaných přístupů se zdá být výhodné experimentální měření křivosti, která je způsobena nerovnoměrným vysycháním betonu. Dále je provedena simulace chování typického konstrukčního prvku, kterým je betonová deska, konkrétně průmyslová podlaha. Ukazují se zde důsledky různě zvolených sad parametrů.cze
dc.description.abstractCommonly performed experiments where only axial shrinkage and weight loss are measured do not always provide reliable data for unique calibration of the moisture transport model. The objective of this thesis is to develop a suitable experimental setup to identify parameters of the moisture transport model proposed by Bažant and Najjar. The comparison of the obtained sets of parameters is based on the prediction of curvature of asymmetrically drying concrete. For this, a combined finite element simulation of moisture transport and structural response in the OOFEM program is used. From the modeled approaches, experimental measurement of the curvature caused by asymmetrically drying concrete seems to be advantageous. Furthermore, the simulation of behaviour of a typical structural element, which is an industrial floor, is performed. The consequences of differently selected sets of parameters are shown.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBetoncze
dc.subjectsmrštění od vysychánícze
dc.subjectpredikcecze
dc.subjecttransport vlhkosticze
dc.subjectmetoda konečných prvkůcze
dc.subjectidentifikace parametrůcze
dc.subjectConcreteeng
dc.subjectdrying shrinkageeng
dc.subjectpredictioneng
dc.subjectmoisture transporteng
dc.subjectfinite element methodeng
dc.subjectparameter identificationeng
dc.titleModelování smrštění symetricky a nesymetricky vysychajícího betonucze
dc.titleModeling drying shrinkage of concrete subjected to symmetric and asymmetric dryingeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠtemberk Petr
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra mechanikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record