Show simple item record

Digitization of quality control in civil engineeringdc.contributor.advisorVeselá Linda
dc.contributor.authorMilan Červený
dc.date.accessioned2021-02-24T11:54:07Z
dc.date.available2021-02-24T11:54:07Z
dc.date.issued2021-02-11
dc.identifierKOS-1084808514805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93457
dc.description.abstractCílem mé diplomové práce je analýza trhu ohledně zpracování databází kontroly kvality a zkušebních plánů, dále pak analýza aplikací, které se používají na stavbě jako nástroj pro kontrolu kvality. V mé diplomové práci tyto nástroje v krátkosti popíšu a porovnám mezi sebou. V praktické části mé diplomové práce budu popisovat můj vlastní návrh převodu kontrolních a zkušebních plánů z textové podoby do digitální podoby. Tento převod jsem se snažil udělal tak, aby mohl být automaticky generovaný na základě vybraných parametrů stavby a dále upravován v jednoduchém programu, tak aby byl pro většinu uživatelů v praxi jednoduše použitelný. Dále pak popíšu, jak tento export nahrát do programu, který jsem vybral jako nástroj na kontrolu kvality na stavbě a jak s tímto exportem následně pracovat na stavbě a na konkrétním objektu. Závěrem mé diplomové práce jsem provedl porovnání jednotlivých nástrojů pro kontrolu kvality a porovnání existujících databází, které slouží pro kontrolu kvality a vlastní zhodnocení mnou zpracovaného návrhu řešení. Zároveň v této části zmíním další problematiku, která se týká mojí práce, na kterou bude možno navázat.cze
dc.description.abstractThe aim of my thesis is to analyze the market regarding the processing of quality control databases and test plans, as well as the analysis of applications that are produced on site as a tool for quality control. In my master thesis I will briefly describe these tools and compare them with each other. In the practical part of my master thesis I will describe my own proposal for the conversion of control and test plans from text to digital. I tried to make this conversion so that you can be automatically generated based on selected construction parameters and further modified in a simple program, so that it is used in practice for most users. Next, I will describe how to upload this export to the program that I selected as a tool for quality control on the construction site and how to continue working with this export on the construction site and on a specific object. The conclusion of my master thesis I proved the comparison of individual tools for quality control and the comparison of existing databases, which are used for quality control and self-evaluation of the solution developed by me. At the same time, in this section, they alleviate other problems related to my work that it will be possible to create.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKvalitacze
dc.subjectkontrola kvalitycze
dc.subjectDaluxcze
dc.subjectMS Excelcze
dc.subjectzkouškycze
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncze
dc.subjectdatabáze kontrolcze
dc.subjectexportcze
dc.subjectvícekriteriální analýzacze
dc.subjectformulářcze
dc.subjecttvorba plánůcze
dc.subjectpřevodník datcze
dc.subjectaplikace pro kontrolu kvalitycze
dc.subjectaplikace pro databáze kontrol kvalitycze
dc.subjectQualityeng
dc.subjectquality controleng
dc.subjectDaluxeng
dc.subjectMS Exceleng
dc.subjecttestseng
dc.subjectcontrol and test planeng
dc.subjectcontrol databaseeng
dc.subjectexporteng
dc.subjectmulticriteria analysiseng
dc.subjectformeng
dc.subjectcreation of planseng
dc.subjectdata convertereng
dc.subjectapplication for quality controleng
dc.subjectapplication for quality control databaseeng
dc.titleDigitalizace kontroly kvality ve stavebnictvícze
dc.titleDigitization of quality control in civil engineeringeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKaplan Věroslav
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record