Show simple item record

Design of stormwater management in selected streetsdc.contributor.advisorKříž Karel
dc.contributor.authorMartina Paldusová
dc.date.accessioned2021-02-24T11:53:57Z
dc.date.available2021-02-24T11:53:57Z
dc.date.issued2021-02-09
dc.identifierKOS-1084808278405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93453
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je řešení odvodnění místních komunikací s ohledem na podporu hospodaření se srážkovými vodami. V první části je řešena tématika adaptace na změnu klimatu, místních komunikací, odvodnění uličních prostor, znečištění povrchového odtoku a modrozelená infrastruktura se zaměření na retenčně vsakovací objekty jako prvky HDV. Ve druhé části je proveden rozbor a analýza stávajícího stavu vybraných uličních prostor, které jsou problémové z hlediska odvádění srážkových vod. Na základě analýzy jsou variantně navržena opatření pro zlepšení jejich stavu.cze
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is the solution of drainage of urban roads regarding the support of stormwater management. The first part addresses the topics of adaptation to climate change, urban roads, drainage, surface runoff pollution and blue-green infrastructure with a focus on retention and infiltration objects as elements of storm water management. In the second part, an analysis of the current state of selected streets, which are problematic in terms of rainwater drainage, is performed. Based on the analysis, measures to improve their condition are alternatively proposed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmístní komunikacecze
dc.subjectodvodněnícze
dc.subjectmodrozelená infrastrukturacze
dc.subjectvsakovánícze
dc.subjectretencecze
dc.subjecturban roadeng
dc.subjectdrainageeng
dc.subjectbluegreen infrastructureeng
dc.subjectabsorptioneng
dc.subjectretentioneng
dc.titleNávrh hospodaření se srážkovými vodami v zájmových ulicíchcze
dc.titleDesign of stormwater management in selected streetseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDvořák Michal
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record