Show simple item record

Extinguishing efficiency of water mistdc.contributor.advisorMózer Vladimír
dc.contributor.authorTereza Verunáčová
dc.date.accessioned2021-02-24T11:53:42Z
dc.date.available2021-02-24T11:53:42Z
dc.date.issued2021-02-10
dc.identifierKOS-1084808199305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93446
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je zhodnocení vlivu vodní mlhy na míru ochlazení prostoru zasaženého požárem a na schopnost vodní mlhy omezit šíření požáru, či jej uhasit. Práce je rozdělena na několik částí – část literární, jež shrnuje současné poznání o dynamice požáru, o mlhových SHZ a o možnosti modelovat sdílení tepla mezi požárem a vodní mlhou v modelovaném prostoru. V druhé, experimentální části, bylo využitím poznatků z části první sestaveno několik modelů, v nichž se sledovala míra shody průběhu teplot mezi uskutečněnými experimenty a matematickými modely. Matematické modely byly také využity pro podpoření či vyvrácení autorových předpokladů o vlivu jednotlivých příkazů na výsledná data. V experimentální části bylo pro modelaci přestupu tepla využito modelů CFD, konkrétně programu FDS.cze
dc.description.abstractThe purpose of this diploma thesis is to evaluate the influence of the water mist nozzle on the cooling factor in the area under the fire conditions and on the ability to reduce the spread of the fire or its extinguishing efficiency. This work is divided into several main chapters, where the first chapter lists the background theory of current knowledge about the fire dynamics, water mist systems and mathematical model of the heat transfer between fire and water mist in the model. In the second experimental chapter, several models were compiled using the knowledge from the first part. In this chapter, the amount of accordance of temperatures between the performed experiments and mathematical models was monitored. Mathematical models were also used to support or refute the author's assumptions about the influence of individual parameters on the resulting data. CFD models, specifically the FDS program, was used in the experimental part.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectHasicí účinnost vodní mlhycze
dc.subjectvodní mlhacze
dc.subjectpožární bezpečnostcze
dc.subjectaktivní požární bezpečnostcze
dc.subjectpožární ochranacze
dc.subjectSHZcze
dc.subjectstabilní hasicí zařízenícze
dc.subjectmlhové SHZcze
dc.subjectmlhové stabilní hasicí zařízenícze
dc.subjectCFDcze
dc.subjectFDScze
dc.subjectČSN P CEN/TS 14975cze
dc.subjectFire extinguishing efficiency of water misteng
dc.subjectwater misteng
dc.subjectfire safetyeng
dc.subjectactive fire safetyeng
dc.subjectfire protectioneng
dc.subjectactive fire protectioneng
dc.subjectwater mist systemseng
dc.subjectfire sprinkler systemeng
dc.subjectCFDeng
dc.subjectFDSeng
dc.subjectNFPA 750eng
dc.titleHasicí účinnost vodní mlhycze
dc.titleExtinguishing efficiency of water misteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeEliáš Martin
theses.degree.disciplineIntegrální bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record