Show simple item record

Evaluation of steel racks and secondary structures unbuilt in the large storagehouses in terms of fire safetydc.contributor.advisorNetušil Michal
dc.contributor.authorPetr Bittermann
dc.date.accessioned2021-02-24T11:53:27Z
dc.date.available2021-02-24T11:53:27Z
dc.date.issued2021-02-12
dc.identifierKOS-1084808187305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93441
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá prokázáním požární odolnosti ocelových regálů a vestaveb ve velkoplošných skladovacích halách. První část obsahuje historii skladování, dělení skladovacích systémů, dále pak informace k procesu hoření jako jsou fáze požáru, pásma požáru a zplodiny hoření. Jsou zde vypsány požadavky z českých technických norem a následné shrnutí. Dále byl řešen statický výpočet za běžné teploty a statický výpočet za zvýšené teploty. V další části práce byl vytvořen CFD model a pět požárních scénářů. Požární scénáře se liší použitím požárně bezpečnostních zařízení. Výpočet probíhal bez použití zařízení, poté s použitím zařízení odvodu kouře a tepla a poslední varianty s použitím sprinklerů ve třech výškových polohách. Z modelu byly získány teploty prvků, konkrétně stropnice, průvlaku a sloupu, které byly porovnávány.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the identification of steel rack’s and inbuilt construction’s fire resistances, situated inside large areas of storehouses. First part concerns about history of storing, partitioning of storage system, including information about the process of fire burning, as for phases of fire, zones of fire and fire fumes. There are listed requirements set by Czech technical standards and theirs’s summarization. Furthermore, the static calculations at normal temperatures and the static calculations at elevated temperatures were solved. In next part of the thesis was made a CFD model with five fire scenarios. Individual fire scenarios differ in use of fire safety equipment. First model calculation scenario was without usage of fire prevention equipment, second scnario was while using fire smoke and heat ventilation equipment, last scenario was done while sprinkler system was in use in three different height positions. The temperatures of the steel structures, namely steel beams and column, were obtained from the model and compared.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOcelový regálcze
dc.subjectskladcze
dc.subjectvestavbacze
dc.subjectpodružná konstrukcecze
dc.subjectplošinycze
dc.subjectskladové galeriecze
dc.subjectpožární odolnostcze
dc.subjectanalýza rozvoje teplacze
dc.subjectCFDcze
dc.subjectFDScze
dc.subjectSteel rackeng
dc.subjectstorehouseeng
dc.subjectinbuilt constructioneng
dc.subjectsecondary constructioneng
dc.subjectplatformseng
dc.subjectstorage galleryeng
dc.subjectfire resistanceeng
dc.subjectanalysis heat releaseeng
dc.subjectCFDeng
dc.subjectFDSeng
dc.titleProkázání požární odolnosti ocelových regálů a vestaveb ve velkoplošných skladovacích haláchcze
dc.titleEvaluation of steel racks and secondary structures unbuilt in the large storagehouses in terms of fire safetyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePředota Jan
theses.degree.disciplineIntegrální bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record