Show simple item record

Concrete for interior acoustic purposesdc.contributor.advisorBílý Petr
dc.contributor.authorAdéla Kapicová
dc.date.accessioned2021-02-02T00:41:14Z
dc.date.available2021-02-02T00:41:14Z
dc.date.issued2021-02-01
dc.identifierKOS-1084809553605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92999
dc.description.abstractTato práce se zabývá zvukovou pohltivostí materiálů a průzkumem možnosti výroby zvukově pohltivých betonových panelů. První kapitola tvoří úvod vysvětlující význam dobrých akustických podmínek ve vnitřních prostorech budov. Druhá kapitola se zabývá vysvětlením základních pojmů stavební akustiky, a navazující třetí kapitola tyto pojmy uvádí do spojitosti s akustickými požadavky řešenými při návrhu konstrukcí. Od čtvrté kapitoly se práce zaměřuje na zvukovou pohltivost. Čtvrtá kapitola vysvětluje způsoby měření pohltivosti a její vyjádření, a také způsoby pohlcování zvuku materiály. Poskytuje rovněž příklady používaných pohltivých materiálů a konstrukcí. Pátá kapitola se pak zabývá využitím betonových konstrukcí jako zvukově pohltivých konstrukcí. V rámci šesté kapitoly je proveden výběr druhu betonu vhodného pro výrobu zvukopohltivých panelů, a jsou popsány vlivy složení betonu na hodnotu a průběh činitele pohltivosti. V závěrečné sedmé a osmé kapitole je pak popsána výroba a výsledky zkoušek akustických a mechanických parametrů betonů, které byly navrženy na základě poznatků získaných v předchozích kapitolách.cze
dc.description.abstractThe thesis is focused on the sound absorption characteristics of various materials and on the research regarding the sound absorbing concrete panels. The first chapter explains the importance of good indoor acoustic conditions. The second chapter describes the terminology commonly used within building acoustics, and the third chapter connects those terms with the acoustic problems solved as a part of the building design. Starting with the fourth chapter, the thesis is focused on sound absorption. The fourth chapter introduces the ways to measure and evaluate the sound absorption efficiency of materials. It also shows the examples of the sound absorption materials. The fifth chapter is then focused on the use of concrete structures as sound absorbing structures. The choice of the concrete type suitable for the fabrication of the sound absorbing concrete panels is made within the chapter six. The same chapter also describes the effect of the used mix proportion on the values of the acoustic absorption coefficient. Finally, the experimental work containing preparation of concrete specimens designed based on previous research, and testing of sound absorption and mechanical properties of those specimens, is described in the seventh and eighth chapter.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBetoncze
dc.subjectmezerovitý betoncze
dc.subjectpěnový betoncze
dc.subjectakustikacze
dc.subjectčinitel zvukové pohltivosticze
dc.subjectConcreteeng
dc.subjectpervious concreteeng
dc.subjectfoam concreteeng
dc.subjectacousticeng
dc.subjectsound absorption coefficienteng
dc.titleBeton pro interiérové akustické aplikacecze
dc.titleConcrete for interior acoustic purposeseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠitych Michal
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record