Show simple item record

Utilization of waste heat from industrial productiondc.contributor.advisorFreiberg František
dc.contributor.authorAndrej Lacko
dc.date.accessioned2021-01-30T23:51:16Z
dc.date.available2021-01-30T23:51:16Z
dc.date.issued2021-01-30
dc.identifierKOS-985499552105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92952
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o využití odpadního tepla z průmyslové výroby v rámci městské infrastruktury. Práce nejdříve vysvětluje potenciál tohoto doposud relativně opomíjeného zdroje energie, dále popisuje a přibližuje jednotlivé technologie využívající odpadní teplo. Poslední část je zaměřena na projekt související s využitím odpadního tepla jako zdroje energie pro městskou infrastrukturu a uvádí ekonomické zhodnocení tohoto projektu.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the utilization of waste heat from industrial production within the framework of urban infrastructure. The work first explains the potential of this relatively neglected energy source, then describes and describes the individual sources of waste heat. The last part focuses on the project related to the use of waste heat as a source of energy for urban infrastructure and provides an economic evaluation of this project.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOdpadní teplocze
dc.subjectzdroje odpadního teplacze
dc.subjectpřímé využití odpadního teplacze
dc.subjectnepřímé využití odpadního teplacze
dc.subjecttepelné přijímačecze
dc.subjectpotenciál odpadního teplacze
dc.subjectměstská infrastrukturacze
dc.subjectWaste heateng
dc.subjectwaste heat sourceseng
dc.subjectdirect use of waste heateng
dc.subjectindirect use of waste heateng
dc.subjectheat receiverseng
dc.subjectwaste heat potentialeng
dc.subjecturban infrastructureeng
dc.titleVyužívání odpadního tepla z průmyslové výroby v podmínkách městské infrastrukturycze
dc.titleUtilization of waste heat from industrial productioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVojáček Ondřej
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record