Show simple item record

Stylizing Vector Animation Using Natural Dynamics of Artistic Mediadc.contributor.advisorSýkora Daniel
dc.contributor.authorAdam Platkevič
dc.date.accessioned2021-01-29T23:51:31Z
dc.date.available2021-01-29T23:51:31Z
dc.date.issued2021-01-29
dc.identifierKOS-962290579805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92939
dc.description.abstractV této práci představujeme vlastní metodu pro automatickou stylizaci vektorových animaci s použitím vzhledu běžných uměleckých médií, primárně zaměřenou na akvarely. Naším hlavním cílem je co nejlépe zachovat vizuální charakteristiky dynamického chování daného média. Nejdříve poskytujeme stručný přehled již publikovaných metod pro přenos stylu a uměleckou stylizaci statických obrázků a videa. Následně podrobně popisujeme přístup ke stylizaci založený na přenosu spojitých regionů z předlohy. Mimo to se zaměřujeme i na některá důležitější příbuzná témata a řešení častých problémů. Nakonec formulujeme vlastní přístup k řešení stanoveného úkolu založený na předchozích konceptech, a vyhodnocujeme jeho výstupy. Zahrnujeme i popis některých implementačních detailů a kroků ke zrychlení implementovaného programu. Soudíme, že přes některé nedostatky, rovněž zmíněné v této práci, poskytuje navrhovaná metoda přesvědčivé výsledky odpovídající zadání.cze
dc.description.abstractIn this thesis, we present a novel approach to the automatic stylization of vector animation with the appearance of artistic media, primarily focused on, but not limited to, watercolor. The main goal is to preserve the visual characteristics of the given media's dynamic behavior as much as possible. We provide a quick overview of previously published methods for style transfer and artistic stylization of still images and video. Subsequently, we describe the patch-based approach to example-based stylization in detail. We also focus on several important concepts related to this approach and solutions to common problems. Finally, we formulate our approach to the given task based on those concepts and evaluate its results. Details of our implementation and its optimization are included. We conclude that despite several shortcomings also mentioned in this thesis, our method produces compelling results in line with the set goal.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpřenos stylucze
dc.subjectanimacecze
dc.subjectsyntéza texturycze
dc.subjectdle předlohycze
dc.subjectumělecká stylizacecze
dc.subjectstyle transfereng
dc.subjectanimationeng
dc.subjecttexture synthesiseng
dc.subjectexample-basedeng
dc.subjectartistic renderingeng
dc.titleVyužití přirozené dynamiky výtvarných médií k stylizaci vektorové animacecze
dc.titleStylizing Vector Animation Using Natural Dynamics of Artistic Mediaeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJanoušek Jan
theses.degree.disciplineTeoretická informatikacze
theses.degree.grantorkatedra teoretické informatikycze
theses.degree.programmeInformatika 2018 (magisterská)cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record