Show simple item record

Household air quality sensordc.contributor.advisorJaníček Vladimír
dc.contributor.authorLeoš Řeháček
dc.date.accessioned2021-01-27T18:51:24Z
dc.date.available2021-01-27T18:51:24Z
dc.date.issued2021-01-26
dc.identifierKOS-857604984505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92823
dc.description.abstractCílem této práce bylo navrhnout a sestrojit zařízení monitorující kvalitu ovzduší v domácnosti za využití senzorů a ESP32. Toto zařízení je tvořeno dvěma jednotkami, které spolu komunikují prostřednictvím Wi-Fi. Naměřená data jsou dostupná přes webový server pomocí webové aplikace psané v Angularu.cze
dc.description.abstractGoal of this work was to develop and construct household air quality sensor using sensors and ESP32. This device consists of two units that communicate with each other via Wi-Fi. The measured data are available via a web server using a web application written in Angular.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectchytrá domácnostcze
dc.subjectovzdušícze
dc.subjectCO2cze
dc.subjectteplotacze
dc.subjectvlhkostcze
dc.subjecttlakcze
dc.subjectESP32cze
dc.subjectAngularcze
dc.subjectArduinocze
dc.subjectsmart homeeng
dc.subjectaireng
dc.subjectCO2eng
dc.subjecttemperatureeng
dc.subjecthumidityeng
dc.subjectpressureeng
dc.subjectESP32eng
dc.subjectAngulareng
dc.subjectArduinoeng
dc.titleSenzor kvality ovzduší v domácnosticze
dc.titleHousehold air quality sensoreng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBeneš Antonín
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeSoftwarové inženýrství a technologiecze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record