Show simple item record

React-based Semantic Faceted Searchdc.contributor.advisorLedvinka Martin
dc.contributor.authorFilip Sváček
dc.date.accessioned2021-01-27T18:51:24Z
dc.date.available2021-01-27T18:51:24Z
dc.date.issued2021-01-26
dc.identifierKOS-983414112505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92822
dc.description.abstractÚčelem této bakalářské práce je návrh a implementace sémantického facetového vyhledávače, který umožní uživatelům hledat data za pomocí faset sémantickém webu. Na vyzkoušení fungování této implementace se vytvořilo demo spisovatelů, nad kterými uživatel vyhledává pomocí faset. Pro řešení byl použit programovací jazyk Javascript a framework React na tvorbu uživatelského rozhranní a NodeJs na tvorbu modulu logiky.cze
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is the design and implementation of semantic facet search, which allows users to query data using facets on the semantic web. For the purpose of trying out the implementation, I created a demo of Writers, where a user searches data using facets. For this project, I used the programming language Javascript and the framework React to build the user interface and NodeJs to build to logic module.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSémantický webcze
dc.subjectReactcze
dc.subjectFasetycze
dc.subjectNodeJScze
dc.subjectSPARQLcze
dc.subjectSemantic webeng
dc.subjectReacteng
dc.subjectFasetseng
dc.subjectNodeJSeng
dc.subjectSPARQLeng
dc.titleSémantické facetové vyhledávání na platformě Reactcze
dc.titleReact-based Semantic Faceted Searcheng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠkoda Petr
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeSoftwarové inženýrství a technologiecze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record