Show simple item record

Replacement of the existing source for black start in a coal-fired power plantdc.contributor.advisorMakešová Michaela
dc.contributor.authorJakub Zapletal
dc.date.accessioned2021-01-28T08:51:12Z
dc.date.available2021-01-28T08:51:12Z
dc.date.issued2021-01-27
dc.identifierKOS-857605144105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92813
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá náhradou stávajícího zdroje záložní energie a nalezením optimálního technologicko-ekonomického řešení. Bakalářská práce se skládá z jednotlivých částí, v první části je uveden současný technologický stav palivových článků a bateriových úložišť společně s plány Evropské unie na využití těchto technologií. V další části se autor zabývá sestavením ekonomického modelu porovnávající komerčně dostupná technologická řešení, včetně konvenčních řešení, pro nalezení optimální náhrady stávajícího záložního zdroje a zároveň rozšíření jeho funkce o možnost nájezdu ze tmy.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the replacement of current back-up energy generator and finding an optimal technological and ecomonical solution. The bachelor thesis consist of individual parts. The first part presents current state of art of Fuel cell and Battery Energy Storage System (BESS), including plans of European union for use of this technology. In the next section the author compiles an economical model comparing commercially available solutions, including the conventional solution, for finding an optimal replacement of current back-up generator and expand it's function with a black start option.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPalivový článekcze
dc.subjectbateriové úložištěcze
dc.subjectekonomický modelcze
dc.subjectekonomická efektivnostcze
dc.subjecttechnickoekonomické zhodnocenícze
dc.subjectFuel celleng
dc.subjectBattery Energy Storage Systemeng
dc.subjectBESSeng
dc.subjecteconomical modeleng
dc.subjecteconomical effectivnesseng
dc.subjecttechnical and economical evaluationeng
dc.titleNáhrada stávajícího zdroje pro start ze tmy v uhelné elektrárněcze
dc.titleReplacement of the existing source for black start in a coal-fired power planteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBeneš Martin
theses.degree.disciplineElektrotechnika a managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record