Show simple item record

Multichannel Signal Generator of Phase-Shifted Square Wavesdc.contributor.advisorGurtner Martin
dc.contributor.authorPetr Brož
dc.date.accessioned2021-01-26T23:51:45Z
dc.date.available2021-01-26T23:51:45Z
dc.date.issued2021-01-26
dc.identifierKOS-1062775316005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92778
dc.description.abstractTato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci modulárního open-source FPGA generátoru obdélníkových signálů s nastavitelnou výstupní frekvencí. Výsledné zařízení je založené na dostupném DE0-Nano kitu a je vhodné k využití v oblasti distribuované manipulace. Poskytuje 64 výstupních kanálů, jejichž fázové posuny a střídy jsou nastavitelné s rozlišením 360 dílků na periodu. Tato nastavení lze updatovat přes UART s frekvencí 150 Hz. V případě, že se mění jen fázové posuny nebo jen střídy, stoupá tato frekvence na 300 Hz. Zařízení je také schopné se synchronizovat s dalšími zařízeními stejného typu, což umožňuje použití více než 64 výstupních kanálů. K realizaci této synchronizace byl navržen propojovací PCB shield, který umožňuje propojit až 4 generátory. Na konci práce je ukázáno, že výstupní signály zůstávají přesné a synchronizované i v případě, že jsou takto generovány různými zařízeními.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis describes the design and implementation of an open-source, modular, FPGA-based generator of square waves with configurable output frequency. The resulting device, built upon the widely available DE0-Nano kit, is suitable for applications in distributed manipulation. It provides 64 output channels, with the phase shift and duty cycle of each channel being adjustable with a resolution of 360 parts per period. These settings can be updated via UART at a frequency of 150 Hz. If only phase shifts or only duty cycles are being changed, the frequency rises to 300 Hz. In addition, the device is capable of synchronising itself with other devices of the same kind, which allows for more than 64 output channels to be used. To enable this, a custom PCB shield capable of interconnecting up to 4 generators has been designed. Finally, it is demonstrated that the output signals remain precise and synchronised even when generated by different devices in this way.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvícekanálový generátor signálůcze
dc.subjectfázově posunutý obdélníkový signálcze
dc.subjectFPGAcze
dc.subjectVHDLcze
dc.subjectmultichannel signal generatoreng
dc.subjectphase-shifted square waveeng
dc.subjectFPGAeng
dc.subjectVHDLeng
dc.titleVícekanálový generátor fázově posunutých obdélníkových signálůcze
dc.titleMultichannel Signal Generator of Phase-Shifted Square Waveseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBojda Petr
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record