Show simple item record

CAN FD Gatewaydc.contributor.advisorNovák Jiří
dc.contributor.authorSrinath Rangarajan
dc.date.accessioned2021-01-26T23:51:37Z
dc.date.available2021-01-26T23:51:37Z
dc.date.issued2021-01-26
dc.identifierKOS-985798694505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92771
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a implementací softwaru pro CAN FD Gateway. Přístroj je určen pro účely testování v automobilovém průmyslu, kde zařízení funguje jako brána mezi dvěma sítěmi CAN FD. Gatewayumožňuje blokovat, předávat nebo modifikovat zprávy předávané mezi mezi sítěmi. Pravidla jsou aplikaci poskytována prostřednictvím třetí (řídicí) sítě CAN FD. Tato práce se zabývá realizací hardware podle požadavků aplikace a vývojem aplikace pro tento hardware. Dále popisuje provedení vybraných testů a jejich výsledkycze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with design of hardware and implementation of software for CAN FD Gateway. The device is designed for the purpose of testing in automotive industry, where the device acts as a gateway between two CAN FD networks. The device will block, forward or modify the messages between the networks. The rules are provided to the application via the third Control CAN FD network. This work deals with realization of hardware according the application requirements and development of application on the hardware. Several tests are performed and verified to ensure that the gateway satisfies all the functions needed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectCANcze
dc.subjectCAN FDcze
dc.subjectGatewaycze
dc.subjectAutomotive Networkcze
dc.subjectSTM32 micro-controllerscze
dc.subjectCANeng
dc.subjectCAN FDeng
dc.subjectGatewayeng
dc.subjectAutomotive Networkeng
dc.subjectSTM32 micro-controllerseng
dc.titleCAN FD Gatewaycze
dc.titleCAN FD Gatewayeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKrecl Jaromír
theses.degree.disciplineKybernetika a robotikacze
theses.degree.grantorkatedra měřenícze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record