Show simple item record

Wake Vortex Turbulence Separationsdc.contributor.advisorPleninger Stanislav
dc.contributor.authorNikita Saprykin
dc.date.accessioned2021-01-14T23:51:19Z
dc.date.available2021-01-14T23:51:19Z
dc.date.issued2021-01-14
dc.identifierKOS-780405423405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92559
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce “Rozstupy dle turbulence v úplavu“ je posouzení různých konceptů minim rozstupů používaných na nejvytíženějších mezinárodních letištích. V počátku jsou popsány aspekty dráhového systému, které jsou těsně spojené s kapacitou letiště a maximální propustnostní. Dalšim krokem bylo prozkoumaní letiště Václava Havla v Praze (LKPR), jeho infrastruktury a specifických postupů. V práci jsou analyzovány přínosy zvolených konceptů z pohledu možných přinosů pro letiště Václava Havla. Zároveň je navržena matice rozstupů založená na úplném parování všech letadel provozovaných na letišti LKPR a zhodnocen přínos tohoto konceptu.cze
dc.description.abstractThe subject of Bachelor’s thesis “Wake vortex turbulence separations” is the assessment of various concepts of separations minima operated at the busiest international airports. Initially, there are described aspects of the runway system capacity that are closely related to airport capacity and maximum throughput. The next step was exploration Václav Havel Airport in Prague (LKPR), its infrastructure and specific procedures. In this thesis were analyzed the benefits of selected concepts in terms of possible benefits for Vaclav Havel Airport. Simultaneously, there is proposed a separation matrix based on full Pairwise separations minima of all aircraft operated at LKPR and the benefits of this concept are evaluated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTurbulence v úplavucze
dc.subjectrozstupcze
dc.subjectrekategorizacecze
dc.subjectkapacitacze
dc.subjectletištěcze
dc.subjectRWY (Vzletová a přistávací dráha)cze
dc.subjectTBS (Rozstupy na základě času)cze
dc.subjectWake turbulenceeng
dc.subjectseparationeng
dc.subjectrecategorizationeng
dc.subjectcapacityeng
dc.subjectairporteng
dc.subjectRWY (Runway)eng
dc.subjectTBS (Time-based Separation)eng
dc.titleRozstupy dle turbulence v úplavucze
dc.titleWake Vortex Turbulence Separationseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeStrouhal Miloš
theses.degree.disciplineLetecká dopravacze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record