Show simple item record

Visual ergonomics in office spacedc.contributor.advisorHlaváček Jakub
dc.contributor.authorKristýna Jurásková
dc.date.accessioned2020-11-06T09:52:03Z
dc.date.available2020-11-06T09:52:03Z
dc.date.issued2020-06-30
dc.identifierKOS-857606193905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91883
dc.description.abstractTéma práce je věnováno problematice oční únavy, možným mechanizmům vzniku, metodám předcházejícím nadměrné zrakové námaze a postupům vedoucím ke snížení očního diskomfortu pramenícího z dlouhodobého používání digitálních zařízení. Dlouhodobá práce do blízka nebo na střední vzdálenost zatěžuje nejen komplex očního bulbu a přídatných očních orgánů, ale i krční páteř a svaly s ní spojené, což může vést k bolestem hlavy, nauzee nebo až k celkové podrážděnosti. Mechanizmus vzniku zrakové nepohody pramení z kombinací ovlivnitelných a neovlivnitelných faktorů. Příznační zástupci neovlivnitelných faktorů jsou věk, zdravotní predispozice, sociální a ekologické podmínky a za ovlivnitelné faktory to jsou životní styl, pracovní prostředí a stres, případně nevhodná korekce. Pro experimentální část bylo využito dotazníkového šetření k získání dat týkajících se vizuálních a fyzických příznaků v průběhu práce nebo po práci na počítači a k nabytí informací ohledně současného stavu kancelářské ergonomie na pracovištích.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on problematics of eye fatigue, possible mechanisms of origin, methods preventing excessive visual exertion and procedures leading to reduction of eye discomfort. Long-term work at close or medium distances strains not only the complex of the eyeball and accessory organs, but also the cervical spine and the muscles associated with it, which can lead to headaches, nausea or even overall irritability. The mechanism of visual discomfort arises from a combination of controllable and uncontrollable factors. Significant representatives of uncontrollable factors are age, health predisposition, social and ecological conditions and for the influential factors are lifestyle, work atmosphere and stress, or inappropriate correction. For the experimental part, a questionnaire survey was used to obtain data on visual and physical symptoms during or after work on a computer and to get information about the current state of office ergonomics in the workplace.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZraková únavacze
dc.subjectoční gymnastikacze
dc.subjectergonomiecze
dc.subjectokohybné svalycze
dc.subjectsvaly krkucze
dc.subjectúlevové čočkyZraková únavacze
dc.subjectoční gymnastikacze
dc.subjectergonomiecze
dc.subjectokohybné svalycze
dc.subjectsvaly krkucze
dc.subjectúlevové čočkycze
dc.subjectEye fatigueeng
dc.subjecteye gymicseng
dc.subjectergonomicseng
dc.subjecteye motile muscleseng
dc.subjectneck muscleseng
dc.subjectrelaxation lenseseng
dc.titleVizuální ergonomie v kancelářském prostředícze
dc.titleVisual ergonomics in office spaceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHrežík Jan
theses.degree.disciplineOptika a optometriecze
theses.degree.grantorkatedra přírodovědných oborůcze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record