Show simple item record

A mobile application for the mood loggingdc.contributor.advisorMužík Jan
dc.contributor.authorKarina Bykovskaia
dc.date.accessioned2020-11-05T15:51:28Z
dc.date.available2020-11-05T15:51:28Z
dc.date.issued2020-06-15
dc.identifierKOS-773337257605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91684
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce bylo vytvořit mobilní aplikaci pro hodnocení psychického rozpoložení pacientů trpících chronickými choroby. Mobilní aplikace byla implementována pro platformu Android v Java a XML jazycích. V úvodu je popsané odůvodnění aktuálnosti tématu této práce. Další část práce se věnuje přehledu současných poznatků v oblasti diabetu, vlivu stresu na projev této choroby a vyhodnocení škál psychického rozpoložení. V cílech jsou popsané základní požadavky na funkčnost mobilní aplikace. V návrhu aplikace je ozřejměna struktura mobilního programu a pak následuje detailní popis implementačních postupů. V další časti je popsaná specifita testování výstupního mobilního produktu, jeho vyhodnocení s možným doplnění funkcionality pro budoucnost.cze
dc.description.abstractA mobile application for the mood logging The aim of this bachelor's thesis was to create a mobile application logging a mental state of patients suffering from chronic diseases. The mobile application was implemented for the Android platform in Java and XML languages. The introduction part describes the rationale of the popularity of the topic nowadays. Second part of the thesis provides an overview of current knowledge in the field of diabetes mellitus, the effect of stress on the manifestation of diabetes mellitus and the evaluation’s scales of mental mood. In the aims of the work is described the basic requirements for functionality in a mobile application. The draft of the application clarifies the structure of the mobile program. Then I have written about a detailed description of implementation procedures. The last part describes the specificity of testing the output mobile product, its evaluation with the possible addition of functionality for the future.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDiabetes mellituscze
dc.subjectandroidcze
dc.subjectmobilní aplikacecze
dc.subjectpsychické rozpoloženícze
dc.subjectnáladacze
dc.subjectRoomPersistent Librarycze
dc.subjectDiabetes mellituseng
dc.subjectandroideng
dc.subjectmobile applicationeng
dc.subjectmental stateeng
dc.subjectmoodeng
dc.subjectRoom PersistentLibraryeng
dc.titleMobilní aplikace pro sledování psychického rozpoloženícze
dc.titleA mobile application for the mood loggingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHuptych Michal
theses.degree.disciplineBiomedicínská informatikacze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské informatikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record