Show simple item record

Death in Pre-Hospital Urgent Caredc.contributor.advisorJanů Markéta
dc.contributor.authorFilip Richard Brunclík
dc.date.accessioned2020-11-05T15:51:27Z
dc.date.available2020-11-05T15:51:27Z
dc.date.issued2020-06-23
dc.identifierKOS-857325205405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91677
dc.description.abstractTeoretická část práce je věnována thanatologii, pojmům zdravotnické psychologie, postupům zdravotnického personálu v oblasti přednemocniční péče orientovaných na případy úmrtí v této oblasti. Dále tato část obsahuje právní ošetření zaměřené na pohřebnictví, podmínky poskytování zdravotnických služeb a na ZZS obecně a přiblížení pojmů krizové intervence a profesi peera. Výzkumná část se orientuje na popis získávání dat a na samotný průběh spočívající v rozhovorech s náhodně vybranými respondenty. Následuje zpracování a analyzování těchto získaných dat. Práce je obecně orientována na problematiku úmrtí v přednemocniční neodkladné péči, přičemž jsou podrobněji analyzovány změny v zažitých postupech ZZS při specifických případech úmrtí a dopadů těchto úmrtí na civilní, a především profesionální účastníky výjezdu. Výsledky práce odhalily konkrétní problémové druhy případů, které měly nejen těžší dopad na personál a civilní účastníky, ale rovněž u nich došlo ke změnám v postupu po konstatovaném úmrtí pacienta. Výsledky práce mohou být využity k vytvoření doporučení pro personál ZZS a jeho vedení. Doporučení by se mělo týkat konkrétních případů úmrtí, které vzešly z této práce jako stěžejní, a postupu při těchto úmrtích jak na místě výjezdu, tak v zázemí výjezdové stanice.cze
dc.description.abstractTheoretical part is devoted to thanatology, concepts of medical psychology, practices of medical staff in pre-hospital care oriented to cases of death in this area. Further this part contains legal treatment focused on funeral services, conditions for the provision of health services and on emergency medical services in general, and an approach to the concepts of crisis intervention and the peer profession. Researching part is oriented to describing of acquiring data course of the interviews itself with randomly chosen respondents and processing and disassembling of these acquired data. This bachelors work is in general oriented to problematics of deaths in pre-hospital care, when there was discussed in details changes in established practices of emergency medical services at specific cases of deaths and impacts of these deaths to professional participators at these cases. Results of this work revealed concrete problematic types of cases, which had not only worse impacts to staff of emergency medical services, but also in these cases there have been changes in procedures after death statement. Results of this work could be used to creation of recommendations for personnel of emergency medical services and their headquarters. These recommendations should be oriented to concrete cases of deaths, which raised from this work like key-ones, and practices in these deaths both on the spot of case and after these cases at background of ambulance station.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectÚmrtícze
dc.subjectSmrtcze
dc.subjectRozhovorcze
dc.subjectPostupcze
dc.subjectDopadcze
dc.subjectŘešenícze
dc.subjectDemiseeng
dc.subjectDeatheng
dc.subjectIntervieweng
dc.subjectProcesseng
dc.subjectImpacteng
dc.subjectCopeeng
dc.titleProblematika úmrtí v přednemocniční neodkladné péčicze
dc.titleDeath in Pre-Hospital Urgent Careeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeWolfová Vlasta
theses.degree.disciplineZdravotnický záchranářcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record