Show simple item record

Imaging methods for cardiac electromechanical dyssynchrony symptoms detectiondc.contributor.advisorHozman Jiří
dc.contributor.authorPetr Fiala
dc.date.accessioned2020-10-15T20:57:28Z
dc.date.available2020-10-15T20:57:28Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-859010318405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91420
dc.description.abstractKombinace dat z MRI srdce a elektroanatomických map levé komory se jeví jako vhodná metoda pro zpřesnění charakteru elektromechanických dyssynchronií srdce a tím i pro zefektivnění léčby chronického srdečního selhání. Byly navrženy metody pro výpočet a zobrazení elektrických a mechanických parametrů, které byly implementovány do aplikace využitelné v klinické praxi. Bylo statisticky ověřeno, že hodnoty mechanických parametrů maximum radiálního strain rate, minimum cirkumferenciálního strain rate a elektrického parametru lokální aktivační čas se významně liší mezi souborem pacientů a souborem zdravých kontrol. Tyto parametry tedy byly určeny jako vhodné pro posouzení přítomnosti elektromechanické dyssynchronie.cze
dc.description.abstractA combination of MR heart imaging and electroanatomical mapping appears to be a suitable method for assessing characteristics of an electromechanical dyssynchrony and thus making chronic heart failure treatment procedures more efficient. Methods for evaluation and imaging of selected mechanical and electrical parameters were designed and implemented into standalone software, suitable for use in clinical practice. Statistical analysis confirmed, that values of maximal radial strain rate, minimal circumferential strain rate and local activation time significantly vary between patient and control group. These presented parameters were determined suitable for indication of electromechanical dyssynchrony.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSrdcecze
dc.subjectdyssynchroniecze
dc.subjectMRIcze
dc.subjectCARTOcze
dc.subjectHearteng
dc.subjectdyssynchronyeng
dc.subjectMRIeng
dc.subjectCARTOeng
dc.titleMetody zobrazení pro detekci příznaků elektromechanické dyssynchronie srdcecze
dc.titleImaging methods for cardiac electromechanical dyssynchrony symptoms detectioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKolářová Jana
theses.degree.disciplineBiomedicínský inženýrcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record