Show simple item record

Analysis of Crisis Preparedness focussed on trauma plan in Hospital of the Sisters of Mercy of St. Borromeodc.contributor.advisorJanů Markéta
dc.contributor.authorTomáš Rajzr
dc.date.accessioned2020-10-15T20:56:42Z
dc.date.available2020-10-15T20:56:42Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.identifierKOS-858729469505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91396
dc.description.abstractTato práce se zabývá krizovou připraveností nemocničního zařízení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (NMSKB) a je zaměřena na traumatologický plán. Právě na nutnost jeho aktualizace bylo vedením NMSKB poukázáno při domluvě rozsahu spolupráce. V práci je popsán současný stav problematiky připravenosti nemocnic na řešení krizových situací prostřednictvím platných právních a jiných norem, aktuálních trendů a výstupů studií, pojednávajících především o řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob nemocnicemi v České republice i v zahraničí. V rámci praktické části práce byla do samotné analýzy zahrnuta aktuálně platná krizová dokumentace zařízení, jeho dostupné síly a prostředky pro reakci na krizi a závěry studií řešení následků reálných mimořádných událostí s hromadným postižením osob. Výstupem této analýzy pak byly návrhy optimalizačních opatření určených NMSKB, které se týkají nejen obecné krizové připravenosti, ale i traumatologického plánu a opatření spojených s hromadným příjmem pacientů z terénu.cze
dc.description.abstractThis study deals with crisis preparedness of Hospital of the Sisters of Mercy of St. Borromeo in Prague (HSMBP) and is focused on mass-casualty management plan. The need for updating this plan was mentioned by the hospital director while determining the extent of future cooperation. In this study, a present state of affairs is described by introduction of relevant parts of laws and norms, up-to-date trends in hospital crisis preparedness and conclusions of other studies dealing with other hospital's reactions to emergency situations and mass-casualty events. While analyzing the crisis preparedness of HSMBP, up-to-date crisis plans of the hospital were considered, as well as hospital forces and resources to deal with crisis situations. Also, conclusions of other relevant studies were considered. Output of this analysis were optimization proposals meant for HSMBP crisis preparedness program, hospital mass-casualty management plan and current surge capacity.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKrizová připravenost nemocnicecze
dc.subjecttraumatologický pláncze
dc.subjectmimořádná událostcze
dc.subjecthromadné postižení osobcze
dc.subjecthromadný příjem pacientůcze
dc.subjectHospital crisis preparednesseng
dc.subjectmass-casualty management planeng
dc.subjectemergency situationeng
dc.subjectmass casualty eventeng
dc.subjectsurge capacityeng
dc.titleAnalýza krizové připravenosti Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze se zaměřením na traumatologický pláncze
dc.titleAnalysis of Crisis Preparedness focussed on trauma plan in Hospital of the Sisters of Mercy of St. Borromeoeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠtorek Josef
theses.degree.disciplineCivilní nouzové plánovánícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record