Show simple item record

Modernization of the centralized system of protection of the Regional Directorate of the Police of the Central Bohemia Regiondc.contributor.advisorHána Karel
dc.contributor.authorPavel Třasák
dc.date.accessioned2020-10-15T20:56:13Z
dc.date.available2020-10-15T20:56:13Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.identifierKOS-858729446305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91375
dc.description.abstractPráce se zabývá modernizací Systému centralizované ochrany (SCO) Policie ČR a Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje. Definuje SCO jako komplexní bezpečnostní systém, který v těchto rozměrech provozuje v ČR pouze Policie ČR. Také popisuje vývoj SCO na území České republiky v souvislostech s majetkovou trestnou činností. Součástí práce je analýza stávajícího systému SCO nejen z hlediska funkcí, ale i legislativních podmínek provozu. Ta ukazuje současný stav na hranici životnosti. Odhaluje nedostatky, které má za úkol modernizace vyřešit. Popis přípravy k modernizaci rozebírá její nedostatky, které komplikují průběh projektu. Analýza modernizovaného systému však poskytuje informace o jasném zlepšení pro SCO a Policii ČR. Závěr práce hodnotí proces modernizace a potvrzuje stanovené hypotézy o hlavních kladech a celém přínosu projektu.cze
dc.description.abstractThis graduation thesis concentrates on the modernization of the Centralized system of protection of the Police of the Czech Republic and the Regional headquarters of the Police of the Central Bohemian region. It defines SCO as a complexed security system, which in this dimension is been practised in the Czech Republic only by the police of the Czech Republic. It also describes the development of SCO within the territory of the Czech Republic in continuities with property criminal activities. As a part of this document we also present the analysis of the existing system of SCO not only from the point of view of functions but also from the legislative conditions of operations. This shows the actual status on the barrier of lifetime availability. It shows us the absences, which should be then solved by the modernization. The description of the modernization preparation shows us the analysis of absences, which now complicate the course of the project. The systems modernization analysis therefore supplies us with information about the clear improvement for SCO and for the Police of the Czech Republic. The closure of the graduation thesis evaluates the process of modernization and confirms the given hypothesis about the main merit and the contribution of the project.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSystém centralizované ochranycze
dc.subjectPolicie ČRcze
dc.subjectmodernizacecze
dc.subjectdohledová poplachová přijímací centracze
dc.subjectpoplachové zabezpečovací a tísňové systémycze
dc.subjectSWOT analýzacze
dc.subjectintegracecze
dc.subjectCentralized system of protectioneng
dc.subjectmodernizationeng
dc.subjectPolice of the Czech Republiceng
dc.subjectmonitoring and alarm receiving centreeng
dc.subjectintrusion and hold-up alarm systemeng
dc.subjectSWOT analysiseng
dc.subjectintegrationeng
dc.titleModernizace systému centralizované ochrany Krajského ředitelství Policie Středočeského krajecze
dc.titleModernization of the centralized system of protection of the Regional Directorate of the Police of the Central Bohemia Regioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKoza Zdeněk
theses.degree.disciplineCivilní nouzové plánovánícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record