Show simple item record

Lithium Intoxication in Prehospital Emergency Caredc.contributor.advisorPeřan David
dc.contributor.authorKlára Pukovcová
dc.date.accessioned2020-10-15T20:54:01Z
dc.date.available2020-10-15T20:54:01Z
dc.date.issued2019-06-07
dc.identifierKOS-773337286005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91290
dc.description.abstractTato bakalářská práce popisuje problematiku intoxikace lithiem v přednemocniční neodkladné péči a lithiovou terapii obecně. V teoretické části se zabývá historií užívání lithia, mechanismy jeho působení, nežádoucími účinky a možnými komplikacemi léčby. Podrobně je popsán klinický obraz intoxikace lithiem včetně rizikových faktorů jejího vzniku a možností prevence. Ve zbytku teoretické části je intoxikace lithiem rozebrána v kontextu přednemocniční neodkladné péče a slouží jako manuál ke správnému a včasnému rozpoznání lithiové intoxikace zdravotnickým záchranářem a následné terapii. Je zde popsána také následná nemocniční neodkladná péče. Praktická část obsahuje kazuistiku, která ukazuje reálné ošetření intoxikovaného pacienta v přednemocniční fázi a následný průběh hospitalizace v nemocnici. Upozorňuje na důležitost diferenciální diagnostiky a snadnou záměnu za cévní mozkovou příhodu, které mohou být příznaky velmi podobné.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis describes lithium intoxication in prehospital emergency care and lithium therapy in general. The theoretical part focuses on history of lithium usage, mechanisms of its functioning, side effects and possible complications of the treatment. The clinical picture of lithium intoxication is described closely, including risk factors of its development and the possibilities of prevention. The rest of the theoretical part analyses lithium intoxication in context of prehospital emergency care and it can serve as a guide for the right and timely recognition of lithium intoxication by emergency rescuers and in follow-up treatment. The follow-up hospital treatment is also described here. The practical part contains casuistry, which shows the process of the real treatment of intoxicated patient in prehospital phase and the following process of hospitalization. It is pointing to the importance of the differential diagnosis and to the easy interchangeability with the stroke, due to a clinical picture of intoxication.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectintoxikacecze
dc.subjectlithiumcze
dc.subjectotravacze
dc.subjectpřednemocniční neodkladná péčecze
dc.subjectintoxicationeng
dc.subjectlithiumeng
dc.subjectpoisoningeng
dc.subjectprehospital emergency careeng
dc.titleIntoxikace lithiem v přednemocniční neodkladné péčicze
dc.titleLithium Intoxication in Prehospital Emergency Careeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeObitková Daniela
theses.degree.disciplineZdravotnický záchranářcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record