Show simple item record

Hand and head tremor parametrization for distinguishing patients with dystonic and essential tremordc.contributor.advisorKrupička Radim
dc.contributor.authorTereza Duspivová
dc.date.accessioned2020-10-15T20:57:26Z
dc.date.available2020-10-15T20:57:26Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-859010317805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91265
dc.description.abstractHlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout a vytvořit parametry popisující třes hlavy a rukou. Třes pacientů byl zaznamenán pomocí kamerového systému Optitrack a akcelerometru od firmy Xsens. Do studie bylo zahrnuto 83 probandů, z toho 26 probandům byl diagnostikován esenciální třes (ET), 29 probandům byl diagnostikován dystonický třes (DT), 11 probandům esenciální třes s pozdějším rozvojem dystonie a 17 probandů bylo zahrnuto do kontrolní zdravé skupiny. V rámci diplomové práce byly vytvořeny algoritmy v MATLABu R2016b pro analýzu kinetického třesu rukou, koherence amplitudy třesu hlavy a rukou, porovnání třesu hlavy a rukou, analýzu pravidelnosti třesu hlavy a detekci myoklonických záškubů hlavy. Na základě statistického zpracování dat byly objeveny odlišnosti v projevech esenciálního a dystonického třesu. Probandi s ET mají výraznější kinetický třes rukou než DT. U ET je třes rukou více symetrický než u DT.cze
dc.description.abstractThe main aim of this master's Thesis was to design and create parameters describing head and hand tremor. The patient's tremor was recorded by the Optitrack camera system and by the Xsens accelerometer system. There were included 83 probands in total in the master's Thesis. There were 26 probands diagnosed with essential tremor (ET), 29 probands with dystonic tremor (DT), 11 probands with essential tremor with later development of dystonia and 17 probands were included in control group. Algorithms in MATLAB R2016b were created for analysis of hand kinetic tremor, head and hand tremor amplitude coherence, head and hand tremor comparison, regularity of head tremor amplitude and detection of myoclonic jerks in head tremor. Differences in the manifestations of essential and dystonic tremors were found based on statistical data processing. ET probands have more significant hand kinetic tremor than DT probands. In ET, tremor is more symmetrical than in DT.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectesenciální třescze
dc.subjectdystonický třescze
dc.subjectmyoklonuscze
dc.subjectkoherencecze
dc.subjectessential tremoreng
dc.subjectdystonic tremoreng
dc.subjectmyoclonuseng
dc.subjectcoherenceeng
dc.titleParametrizace třesu rukou a hlavy pro rozlišení pacientů s dystonickým a esenciálním třesemcze
dc.titleHand and head tremor parametrization for distinguishing patients with dystonic and essential tremoreng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeRožánek Martin
theses.degree.disciplineBiomedicínský inženýrcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record