Show simple item record

Breathing pattern trend as the adaptation to the increased work of breathing

dc.contributor.advisorRoubík Karel
dc.contributor.authorAdam Antoš
dc.date.accessioned2020-10-15T20:57:16Z
dc.date.available2020-10-15T20:57:16Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-859010312905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91264
dc.description.abstractLaviny jsou velkým nebezpečím pro všechny návštěvníky horských oblastí v zimě. Střet s lavinou je pro velkou část obětí fatální. Hlavní příčinou je udušení pod vrstvou lavinovému sněhu, kvůli zpětnému vdechování vydechnutých plynů. Cílem této práce je analýza procesů, kterými se tělo s těmito extrémním podmínkami vyrovnává, co se týče dechových parametrů. Analýza proběhla pomocí pro tento účel vytvořených algoritmů, které byly aplikovány na data z experimentů v simulovaném lavinovém sněhu. Měřená data pocházejí od 13 dobrovolníků, kteří prováděli dýchání do testovacího okruhu ve třech variantách, vždy pro jiný materiál (sníh, mokrý a suchý perlit). Data byla poté statisticky vyhodnocena. Hlavním zjištěním bylo, že prvním reagujícím parametrem na nestandartní stav byl poměr inspiria a exspiria, dále pak začal narůstat tlak v dýchacích cestách a dechový objem. Poslední se začala zvyšovat dechová frekvence, která tímto dále kompenzovala nedostatečné zásobení těla kyslíkem. Zároveň se ukázalo, že perlit je přijatelnou náhradou sněhu při laboratorních experimentech vzhledem k propustnosti plynů. Při upravení vlhkosti odpovídá vlastnostem sněhu téměř dokonale.cze
dc.description.abstractIn winter avalanches are a major danger to all mountain visitors. The main cause of all deaths due to avalanches is suffocation under the snow due to decreased gas exchange. The aim of this work is to analyze the processes by which the body reacts to these extreme conditions in terms of breathing parameters. The analysis was carried out using algorithms created for this purpose, which were then applied on data from experiments in a simulated avalanche snow. The measured data were obtained from 13 volunteers who were breathing into a test circuit in three variants of material working as avalanche snow (snow, wet perlite and dry perlite). Results of this analysis were then statistically evaluated. The main finding was that the first parameter to respond to these extreme conditions was the ratio of inspirium and exspirium, next it was the airway pressure and tidal volume (both started to increase) and the last one started to increase the respiratory rate, as a mechanism compensating for hypercapnia. Also, pearlite has proven to be an acceptable substitute of snow for laboratory experiments due to similar gas permeability. By adjusting the moisture of pearlite, the similarity with snow improves to nearly perfect state.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLavinacze
dc.subjectPerlitcze
dc.subjectDechová prácecze
dc.subjectPressure-time-productcze
dc.subjectDechový vzorcze
dc.subjectAvalancheeng
dc.subjectPearliteeng
dc.subjectWork of breathingeng
dc.subjectPressure-time-producteng
dc.subjectBreathing patterneng
dc.titleVývoj dechového vzoru jako adaptace na navýšení dechové prácecze
dc.titleBreathing pattern trend as the adaptation to the increased work of breathingeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSieger Ladislav
theses.degree.disciplineBiomedicínský inženýrcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record