Show simple item record

The Role of Radiologic Assistant in the Diagnosis of a Polytraumatized Patient

dc.contributor.advisorKrahula Ondřej
dc.contributor.authorKateřina Křížová
dc.date.accessioned2020-10-15T20:51:42Z
dc.date.available2020-10-15T20:51:42Z
dc.date.issued2019-06-04
dc.identifierKOS-695600175705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91179
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje roli radiologického asistenta při diagnostice polytraumatizovaného pacienta. V teoretické části je popsána úloha radiologického asistenta v radiodiagnostice, poté následuje úvod do traumatologie, definice polytraumatu a úrazové mechanismy. Popsána je nemocniční péče o polytraumatizované pacienty, trauma tým a role radiologického asistenta v trauma týmu. Práce se věnuje zobrazovacím metodám při diagnostice polytraumatizovaných pacientů - ultrazvuk, skiagrafie, výpočetní tomografie, digitální subtrakční angiografie a magnetická rezonance. U zobrazovacích metod je popsán princip, jejich postavení v diagnostice polytraumatizovaného pacienta a úloha radiologického asistenta při těchto metodách. Praktická část obsahuje statistické zpracování dat o polytraumatizovaných pacientech v průběhu 5 let. Obsahuje údaje o počtu pacientů, kteří byli na urgentní příjem přijati s diagnózou polytrauma a bylo u nich děláno vyšetření výpočetní tomografií pro polytraumatizované pacienty v letech 2013 až 2017. Zkoumá, zda klesají nebo stoupají počty polytraumatizovaných osob, zastoupení mužů a žen, rozložení dle věkové kategorie a podle příčin poranění. Také zkoumá, zda nedochází k nadbytečnému užívání polytrauma protokolu.cze
dc.description.abstractBachelor thesis is dealing with the role of a radiology assistant in the diagnosis of a polytraumatized patient. The role of radiology assistant in the diagnosis is described in theoretical part, then followed by the introduction into traumatology, definition of polytrauma and the reasons od injury. Hospital care for polytraumatized patients and the trauma team also the role radiology assistant in the trauma team, is described. The thesis is dealing with imaging technologies in the diagnosis of polytraumatized patient- ultrasound, skiagraphy, computed tomography, digital subtraction angiography and magnetic resonance. As concerns imaging technologies there is described the principle, their role in the diagnosis of a polytraumatized patients and the role of radiology assistant at these methods. The practical part contains processing data of these polytraumatized patients in the span of 5 years. It contains data concerning the numbers of patients who were received at emergency department diagnosed by polytrauma and were examined by CT for polytraumatized patients between years 2013 - 2017. The thesis examines if the number of polytraumatized patients increases, number of female and male patients and reasons of injuries and age group. It also examines if the polytrauma protocol is not overused.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectradiologický asistentcze
dc.subjectpolytraumacze
dc.subjectzobrazovací metodycze
dc.subjectvýpočetní tomografiecze
dc.subjectultrazvukcze
dc.subjectskiagrafiecze
dc.subjectdigitální subtrakční angiografiecze
dc.subjectmagnetická rezonancecze
dc.subjectRadiology assistanteng
dc.subjectpolytraumaeng
dc.subjectimaging technologieseng
dc.subjectcomputed tomographyeng
dc.subjectultrasoundeng
dc.subjectskiagraphyeng
dc.subjectdigital subtraction angiographyeng
dc.subjectmagnetic resonanceeng
dc.titleRole radiologického asistenta při diagnostice polytraumatizovaného pacientacze
dc.titleThe Role of Radiologic Assistant in the Diagnosis of a Polytraumatized Patienteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeKlika Daniel
theses.degree.disciplineRadiologický asistentcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record