Show simple item record

Life-threatening Bleeding in Prehospital Urgent Care

dc.contributor.advisorBöhm Pavel
dc.contributor.authorJan Vápeník
dc.date.accessioned2020-10-15T20:51:20Z
dc.date.available2020-10-15T20:51:20Z
dc.date.issued2019-06-07
dc.identifierKOS-695599542205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91153
dc.description.abstractBakalářská práce Život ohrožující krvácení v přednemocniční neodkladné péči je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická část zprvu pojednává o anatomii krve a krevního oběhu. Poté je uvedeno, co to vlastně krvácení znamená a jak ho můžeme definovat. Dále je zmíněna patofyziologie krevních ztrát, tedy k čemu v organismu dochází při krvácení. Následně je rozděleno krvácení dle místa ztráty krve a podle zdroje krvácení. Po rozdělení krvácení následuje popis krevních ztrát, které jsou rozděleny do čtyř skupin. Na stupně krevních ztrát navazuje představení hypovolemicko-hemoragického šoku. V předposlední teoretické části bakalářské práce jsou popsány druhy poranění, které způsobují krvácení. Jako poslední je v teoretické části uvedena terapie život ohrožujícího krvácení. V praktické části byl stanoven cíl vytvořit set na zástavu život ohrožujícího krvácení a vytvoření sítě míst, kde by se v budoucnu mohl vyskytovat. Došlo ke srovnání pomůcek, které by balíček mohl obsahovat, na jehož základě byly vybrány jednotlivé položky. Výsledkem je vytvořený balíčku na zástavu život ohrožujícího krvácení. V rámci vytváření setu došlo i k vytvoření algoritmu na zástavu krvácení, který je koncipován do schématu. Set na zástavu krvácení má již svého prvního majitele a byla navrženy další místa, kde by se set v budoucnu mohl vyskytovat.cze
dc.description.abstractBachelor's thesis titled Life-Threatening Bleeding in Pre-Hospital Emergency Care is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part first deals with the anatomy of blood and blood circulation. The term bleeding is explained and defined. Furthermore, the pathophysiology of blood loss is addressed, in other terms what occurs in the body as a result of haemorrhaging. Subsequently, bleeding is separated according to the site of bleeding and according to its source. This is followed by a description of blood loss which can be categorised into four groups. Next, an introduction into hypovolemic-haemorrhagic shock is made. The penultimate chapter contains a description of the types of injuries resulting in blood loss. Therapy of life-threatening bleeding is established in the final chapter. The objective of the practical part was to create a kit which could be used in the event of severe haemorrhaging. Furthermore, a network of places was created in which the aforementioned kit could potentionally be used. A comparison of different aids and equipment was carried out and the specific items included in the final package were selected based on this comparison. The result of this work is a kit which can be utilized in cases of extensive, life-threatening bleeding. In the process of designing said kit, an algorithm for blood loss control was created and this algorithm was then drafted into a diagram. The finished product has its first owner and other places for possible usage have been suggested.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectKrvácenícze
dc.subjectkrevcze
dc.subjectzástava krvácenícze
dc.subjectset na zástavu krvácenícze
dc.subjectalgoritmus zástavy krvácenícze
dc.subjectBleedingeng
dc.subjectbloodeng
dc.subjectkit to stop life-threatening bleedingeng
dc.subjectalgorithm for blood loss controleng
dc.titleŽivot ohrožující krvácení v přednemocniční neodkladné péčicze
dc.titleLife-threatening Bleeding in Prehospital Urgent Careeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeKudrna Karel
theses.degree.disciplineZdravotnický záchranářcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record