Show simple item record

The issue of patient bypass of general practitioner and the consequences on hospital emergency departments in the Czech republicdc.contributor.advisorBöhm Pavel
dc.contributor.authorJakub Kroneisl
dc.date.accessioned2020-10-15T20:50:27Z
dc.date.available2020-10-15T20:50:27Z
dc.date.issued2019-06-07
dc.identifierKOS-587865288405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91132
dc.description.abstractBakalářská práce za zabývá důvody, proč pacienti často obchází své praktické lékaře a míří se svými zdravotními problémy přímo na oddělení urgentních příjmů, a jaký následný dopad to pro oddělení urgentních příjmů má. Cílem práce je zjistit, jaké je zastoupení ,,neakutních" pacientů přijatých na urgentní příjmy a zda je laická veřejnost dostatečně informována o tom, s jakými zdravotními problémy by měla na urgentní příjmy přicházet. Teoretická část se věnuje oddělení urgentního příjmu jako takovému. Dále se pak zabývá třídicími systémy (převážně systémem ESI), které pomáhají určit, jak urgentní je zdravotní stav daného pacienta V praktické části dochází k vyhodnocení dat, sbíraných z oddělení urgentního příjmu dospělých FN Motol, které se týkají urgentnosti zdravotního stavu pacientů přijatých na toto oddělení a způsobu, jakým se pacienti na oddělení dostavili. V druhé části je pak k vyhodnocen dotazník, který zkoumá spokojenost dotázaných s jejich praktickým lékařem a informovanost veřejnosti o problematice urgentních příjmů.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with reasons why patients often bypass the general practitioner and go with their health complaints directly to the emergency room, as well as the consequences this has on the emergency departments. The aim of this thesis was to determine what percentage of patients come to the emergency department with non-urgent complaints and whether the general public has sufficient knowledge about what type of health complains belong to the emergency department. The theoretical part of this thesis covers emergency departments as such. Furthermore, it deals with triage systems (especially the ESI system), which help to determine the urgency of the patient's condition. In the practical part, data collected on the level of urgency and mode of transport patients used to get to the emergency room of patients admitted to the adult emergency department of the FN Motol hospital are evaluated. In the second part, a questionnaire examining the satisfaction of the general public with their general practitioner and the awareness about the issues of emergency departments are analyzed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectUrgentní příjemcze
dc.subjecttriagecze
dc.subjectveřejné zdravotnictvícze
dc.subjectpraktický lékařcze
dc.subjectEmergency departmenteng
dc.subjecttriageeng
dc.subjectpublic health careeng
dc.subjectgeneral practitionereng
dc.titleProblematika obcházení praktických lékařů pacienty v České republice a následný dopad pro urgentní příjmy nemocniccze
dc.titleThe issue of patient bypass of general practitioner and the consequences on hospital emergency departments in the Czech republiceng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeČech Jakub
theses.degree.disciplineZdravotnický záchranářcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record