Show simple item record

Recombinant Expression and Characterization of a Synthetically Attractive ? -N-acetylhexosaminidase in Pichia Pastoris

dc.contributor.advisorBojarová Pavla
dc.contributor.authorIveta Andreasová
dc.date.accessioned2020-10-15T20:51:06Z
dc.date.available2020-10-15T20:51:06Z
dc.date.issued2019-06-04
dc.identifierKOS-695599534405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91105
dc.description.abstractAbstrakt ?-N-Acetylhexosaminidasa je enzym patřící mezi glykosidasy, které ve volné přírodě glykosidovou vazbu pouze hydrolyzují, ovšem při vhodné úpravě reakčních podmínek jsou schopny ji syntetizovat. ?-N-Acetylhexosaminidasy z vláknitých hub jsou inducibilní extracelulární enzymy. Jsou známé pro svou fyziologickou roli v chitinolytickém systému buněk rostoucích hub - zodpovídají za kontrolu lýzy chitinové buněčné stěny a regulují rekonstituci buněk. V biotechnologii mají potenciální využití v syntéze oligosacharidů díky svým dobrým transglykosylačním schopnostem. K rekombinantní expresi ?-N-acetylhexosaminidas z vyšších organismů, např. hub a plísní, se s výhodou využívá expresního systému kvasinek, např. Pichia pastoris nebo Saccharomyces cerevisiae. Houbová ?-N-acetylhexosaminidasa z Penicillium oxalicum je zajímavým enzymem pro případné biotechnologické využití díky své vysoké GalNAcasové aktivitě, široké substrátové specifitě a dobré pH stabilitě. V této práci byl rekombinantní expresí produkován enzym ?-N-acetylhexosaminidasa z Penicillium oxalicum za využití expresního systému kvasinek Pichia pastoris. Rekombinantní enzym byl produkován ve větším množství i čistotě než původní houbový enzym i díky tomu, že postačovala jednokroková purifikace na rozdíl od tříkrokového procesu purifikace z houbového média. Enzym byl charakterizován a jeho vlastnosti byly porovnány s ?-N-acetylhexosaminidasou z původního houbového producenta. Byl porovnán výtěžek a čistota enzymu, pH optimum, pH stabilita, teplotní optimum a kinetické parametry.cze
dc.description.abstractAbstract ?-N-Acetylhexosaminidase is an enzyme belonging to glycosidases, which hydrolyze glycosidic bonds in nature, but are able to synthesize it under suitable reaction conditions. ?-N-Acetylhexosaminidases from filamentous fungi are inducible extracellular enzymes. They are known for their physiological role in the chitinolytic system of the cells of growing fungi - they are responsible for controlling the lysis of chitin cell wall and regulate cell reconstitution. In biotechnology they have potential use in the synthesis of oligosacharides thanks to their good transglycosylation abilities. For recombinant expression of ?-N-acetylhexosaminidases from higher organisms, such as fungi and mold, it is advantageous to use yeast expression systems such as Pichia pastoris or Saccharomyces cerevisiae. The ?-N-acetylhexosaminidase from the fungus Penicillium oxalicum is an attractive enzyme for possible biotechnological application due to its high GalNAcase activity, wide substrate specificity and good pH stability. In this thesis, the ?-N-acetylhexosaminidase enzyme from Penicillium oxalicum was produced by recombinant expression in the expression system of the yeast of Pichia pastoris. The recombinant enzyme was produced in higher amount and purity than the original fungal enzyme - also because its one-step purification was sufficient to reach high purity in contrast to the three-step purification process from the fungal medium. The enzyme was characterized and its abilities were compared to the original fungal ?-N-acetylhexosaminidase concerning the yield and purity of enzyme, pH optimum, pH stability, temperature optimum and kinetic parameters.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subject?-N-Acetylhexosaminidasacze
dc.subjectglykosidasacze
dc.subjectPenicillium oxalicumcze
dc.subjectPichia pastoriscze
dc.subjectrekombinantní expresecze
dc.subjecttransglykosylacecze
dc.subject?-N-Acetylhexosaminidaseeng
dc.subjectglycosidaseeng
dc.subjectPenicillium oxalicumeng
dc.subjectPichia pastoriseng
dc.subjectrecombinant expressioneng
dc.subjecttransglycosylation.eng
dc.titleRekombinantní exprese a charakterizace synteticky zajímavé β-N-acetylhexosaminidasy v Pichia pastoriscze
dc.titleRecombinant Expression and Characterization of a Synthetically Attractive ? -N-acetylhexosaminidase in Pichia Pastoriseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBlaha Milan
theses.degree.disciplineZdravotní laborantcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record