Show simple item record

Effects of Respiratory Physiotherapy in Heavy Smokersdc.contributor.advisorKřížková Štěpánka
dc.contributor.authorMarkéta Dočkalová
dc.date.accessioned2020-10-15T20:50:35Z
dc.date.available2020-10-15T20:50:35Z
dc.date.issued2019-06-11
dc.identifierKOS-695599518405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91094
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je zhodnocení účinků metod respirační fyzioterapie u silných kuřáků. Teoretická část práce obsahuje dvě hlavní kapitoly. V kapitole s názvem Současný stav jsou uvedeny základní informace o anatomii dýchací soustavy, motorice a mechanice řízení dýchání. Je zde podrobněji rozepsána problematika kouření a jeho účinků na lidský organismus. V kapitole s názvem Metodika jsou uvedené diagnostické a terapeutické postupy fyzioterapie použité ve speciální části práce. Speciální část je tvořena vstupními a výstupními kineziologickými rozbory čtyř probandů. Obsahuje návrhy krátkodobých a dlouhodobých rehabilitačních plánů pro jednotlivé probandy a popisy cvičebních jednotek. V závěru práce jsou zhodnoceny účinky terapie a je zde blíže rozepsaná diskuze o současné problematice tématu.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is the evaluation of effects of the respiratory physiotherapy in heavy smokers. The theoretical part contains two main chapters. The chapter called the Present State includes the basic informations about the anatomy of the respiratory system, the mechanism of respiration control and the kinesiological findings concerning breathing. It also describes in details the issue of smoking and its health impacts on human organism. In the chapter called the Methodology are described all the diagnostic and therapeutic methods used in the Special part of the thesis. The Special part of the thesis contains the input and the output kinesiological examinations of four patients, recommendations of short-term and long-term rehabilitation and descriptions of individual therapeutic units. In the end of the bachelor thesis there is the evaluation of results of the therapy and the discussion about the current issues of the topic.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkouřenícze
dc.subjecttabákcze
dc.subjectdýchánícze
dc.subjectplicní rehabilitacecze
dc.subjectrespirační fyzioterapiecze
dc.subjectsmokingeng
dc.subjecttabaccoeng
dc.subjectbreathingeng
dc.subjectpulmonary rehabilitationeng
dc.subjectrespiratory physiotherapyeng
dc.titleÚčinky respirační fyzioterapie u silných kuřákůcze
dc.titleEffects of Respiratory Physiotherapy in Heavy Smokerseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeFialová Petra
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record