Show simple item record

Costs and Benefits of Zonal Operation in Urban Public Transportdc.contributor.advisorKříž Milan
dc.contributor.authorZuzana Heřmanová
dc.date.accessioned2020-09-11T22:51:28Z
dc.date.available2020-09-11T22:51:28Z
dc.date.issued2020-09-11
dc.identifierKOS-779032624705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90650
dc.description.abstractPráce se zabývá efekty pásmového provozu v městské hromadné dopravě. V První části je probráno, co znamená pásmový provoz, jaké existují typy pásmového provozu a v jakých situacích se používá v městské hromadné dopravě. Druhá část obsahuje zamyšlení a uvědomění si přínosů pásmového provozu v MHD jak z pohledu provozovatele, tak z pohledu cestujícího. Následně práce obsahuje nalezení několika případů pásmového provozu a analýzu vybraného pásmového provozu.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the effects of Zonal Operation in urban public transport. The first part focuses on the description of zonal operation, the types of these methods and their usage in urban public transport. The second part contains benefits of Zonal Operation in public transport from the perspective of the operator and passenger. Several cases of Zonal Operation and their analysis is included.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPásmový provozcze
dc.subjectměstská hromadná dopravacze
dc.subjectpřínosy pásmového provozucze
dc.subjectprovozovatelcze
dc.subjectcestujícícze
dc.subjectnákladycze
dc.subjectZonal Operationeng
dc.subjecturban public transporteng
dc.subjectbenefits of Zonal Operationeng
dc.subjectoperatoreng
dc.subjectpassengereng
dc.subjectcostseng
dc.titleNáklady a přínosy pásmového provozu v městské hromadné dopravěcze
dc.titleCosts and Benefits of Zonal Operation in Urban Public Transporteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMacek Václav
theses.degree.disciplineLogistika a řízení dopravních procesůcze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record