Show simple item record

Study of pi+pi-, K+K-, ppbar and pi+pi+pi-pi- production in central exclusive processes with the STAR detector at RHICdc.contributor.advisorGuryn Wlodzimierz
dc.contributor.authorTomáš Truhlář
dc.date.accessioned2020-09-10T15:51:15Z
dc.date.available2020-09-10T15:51:15Z
dc.date.issued2020-09-05
dc.identifierKOS-981329009405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90634
dc.description.abstractTato práce se zabývá prvním měřením centrální exkluzivní produkce v proton-protonových srážkách při energii sqrt s = 510 GeV naměřených na experimentu STAR. Při této energie dominuje dvojitá výměna pomeronů. Z toho důvodu jsou tyto srážky velmi slibné pro hledání vázaných stavů gluonů, glueballů. Experimentální potvrzení jejich existence by silně podpořilo platnost kvantové chromodynamiky. Difrakčně rozptýlené protony pohybující se neporušeny uvnitř svazkové trubice byly změřeny pomocí detektorů Roman Pot, což umožnilo plnou kontrolu nad kinematikou interakce a tedy ověření exkluzivity. První výsledky ve formě distribuce invariantní hmotnosti centrálně produkovaných pi+pi-, K+K− a ppbar párů jsou prezentovány v této práci.cze
dc.description.abstractThis thesis is dedicated to the first measurement of the central exclusive production process in proton-proton collisions at RHIC with the STAR detector at sqrt s = 510 GeV. At this energy, this process is dominated by a Double Pomeron Exchange mechanism. Therefore, it is very promising for the search of gluon bound states, glueballs. The experimental confirmation of their existence would be yet another strong support for the validity of the quantum chromodynamics theory. The diffractively scattered protons, moving intact inside the RHIC beam pipe after the collision, were measured in the Roman Pots system allowing full control of the interaction’s kinematics, and thus verification of the exclusivity. The preliminary results on the invariant mass distributions of centrally exclusively produced pi+pi−, K+K− and ppbar pairs measured within the STAR acceptance are presented in this thesis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPomeroncze
dc.subjectGlueballcze
dc.subjectRHICcze
dc.subjectSTARcze
dc.subjectRoman Potcze
dc.subjectPomeroneng
dc.subjectGlueballeng
dc.subjectRHICeng
dc.subjectSTAReng
dc.subjectRoman Poteng
dc.titleStudie produkce pi+pi-, K+K-, ppbar a pi+pi+pi-pi- v centrálních exkluzivních procesech s detektorem STAR na RHICcze
dc.titleStudy of pi+pi-, K+K-, ppbar and pi+pi+pi-pi- production in central exclusive processes with the STAR detector at RHICeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeAugsten Kamil
theses.degree.disciplineExperimentální jaderná a částicová fyzikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record