Show simple item record

Chemical tools for the detection of singlet oxygendc.contributor.advisorPelikánová Iveta Terezie
dc.contributor.authorKristýna Havlinová
dc.date.accessioned2020-09-10T13:51:21Z
dc.date.available2020-09-10T13:51:21Z
dc.date.issued2020-09-05
dc.identifierKOS-878589392605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90611
dc.description.abstractTeoretická cást této práce predstavuje rešerši zamerenou na obecné poznatky o singletovém kyslíku. Zminuje jeho charakteristiku, princip vzniku fotosenzibilizacními reakcemi a využití, zvlášte ve forme fotodynamické a rentgenem buzené fotodynamické terapie. Cást je rovnež zamerena na fotosenzibilizátory využitelné pro produkci singletového kyslíku. Zvláštní pozornost je venována metodám detekce, predevším absorpcním sondám. Experimentální cást je venována studiu jodidové absorpcní sondy a 9,10-antracendiyl-bis(methylen)dimalonové kyseliny (ABDA) v roztocích s bengálskou cervení a to pri ozarování viditelným svetlem, nebo rentgenovým zárením.cze
dc.description.abstractThe theoretical part of this work is comprised of a review focused on general knowledge of singlet oxygen. The work mentions its characteristics, principles of its production by photosensitized reactions and its uses, especially in the form of photodynamic therapy and X-ray induced photodynamic therapy. One part is also dedicated to photosensitizers which can be used to produce singlet oxygen. Special attention is given to the means of detection, especially to absorption probes. The experimental part is dedicated to the study of iodide absorption probe and of 9,10anthracenediyl-bis(methylene)dimalonic acid (ABDA) in solutions with rose bengal, irradiated with visible light or X-rays.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsingletový kyslíkcze
dc.subjectdetekcecze
dc.subjectabsorpcní sondycze
dc.subjectbengálská cervencze
dc.subjectsinglet oxygeneng
dc.subjectdetectioneng
dc.subjectabsorption probeseng
dc.subjectrose bengaleng
dc.titleChemické metody detekce singletového kyslíkucze
dc.titleChemical tools for the detection of singlet oxygeneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVyšín Luděk
theses.degree.disciplineJaderná chemiecze
theses.degree.grantorkatedra jaderné chemiecze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record