Show simple item record

Characterization of the ALPIDE silicon sensordc.contributor.advisorKřížek Filip
dc.contributor.authorValentina Raskina
dc.date.accessioned2020-09-10T13:51:20Z
dc.date.available2020-09-10T13:51:20Z
dc.date.issued2020-09-05
dc.identifierKOS-980434963405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90610
dc.description.abstractExperiment ALICE v CERN připravuje inovaci svého vnitřního dráhového detektoru. Tento detektor bude sestávat ze sedmi koncentrických vrstev křemíkových senzorů ALPIDE založených na technologii MAPS. S tímto projektem je spojena celá řada testovacích studií, kdy se sleduje odezva senzorů ALPIDE na částice ionizujícího záření. K testování radiační odolnosti senzorů používáme cyklotron U-120M, který se nachází v Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži. Hlavním cílem této práce je vyhodnotit výsledky radiačních testů senzoru ALPIDE prováděných na cyklotronu U-120M.cze
dc.description.abstractThe experiment ALICE at CERN plans to upgrade its Inner Tracking System detector. This detector will consist of seven concentric cylindrical layers of silicon sensors ALPIDE based on the MAPS technology. This project encompasses a wide range of tests which characterize response of ALPIDE sensors to ionization radiation. For radiation hardness tests of this sensor, the cyclotron U-120M of the Nuclear Physics Institute of the Czech Academy of Sciences in Řež is used. The main goal of this thesis is to analyse the results of radiation hardness tests of ALPIDE sensors carried out at the cyclotron U-120M and make a subsequent characterization of the chip.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectALICE ITS upgradecze
dc.subjectpolovodičové detektorycze
dc.subjectradiační poškození v polovodičových detektorechcze
dc.subjectALPIDEcze
dc.subjectMAPScze
dc.subjectcyklotroncze
dc.subjectALICE ITS upgradeeng
dc.subjectsemiconductor detectorseng
dc.subjectradiation damage in semiconductorseng
dc.subjectALPIDEeng
dc.subjectMAPSeng
dc.subjectcyclotroneng
dc.titleCharakterizace křemíkového senzoru ALPIDEcze
dc.titleCharacterization of the ALPIDE silicon sensoreng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKroll Jiří
theses.degree.disciplineExperimentální jaderná a částicová fyzikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record