Show simple item record

Directional and spectrometric mapping of secondary radiation induced during hadron radiotherapy with miniaturized particle trackersdc.contributor.advisorGranja Carlos
dc.contributor.authorLukáš Marek
dc.date.accessioned2020-09-10T10:51:14Z
dc.date.available2020-09-10T10:51:14Z
dc.date.issued2020-09-05
dc.identifierKOS-880906978005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90607
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o využití polovodičových detektorů v hadronové terapii pracující s uhlíkovými ionty. Hlavní aplikace spočívá v detekci sekundární radiace vytvořené interakcí primárních uhlíkových iontů. Tento fenomén naznačuje možné využití pro on-line monitorování pozice svazku přesněji jeho Braggova peaku. V rámci této práce jsou uvedeny v současnosti používané metody a jejich možné modifikace, především koincidenční procedura pro případ teleskopické architektury. Práce se soustředí na aplikaci metodologie při rozpoznání částic, která může sloužit ke zlepšení monitorování svazku. Byl navržen a testován zjednodušený algoritmus, podobný kNN algoritmu strojového učení, vykazující dostatečnou přesnost s možným on-line použitím. Závěrečná část práce se věnuje zkoumání a kvantifikaci nejistoty směrového mapování částic pocházející z jejich propagace médiem. K tomuto účelu je využit simulační nástroj FLUKA.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the usage of the semiconductor pixel detectors Timepix in the hadron therapy, namely carbon ion therapy. The main application lies in a detection of the secondary particles created during interactions of the primary ion carbons. This phenomenon suggests a possibility for an on-line monitoring of the beam's Bragg peak. In the frame of this work, an introduction of the currently used methodology is performed together with propositions of modifications especially in the case of the coincidence procedure for the telescope architecture. The thesis is concentrated on an application in a particle recognition which could be beneficial for the beam monitoring. A simplified methodology similar to the machine learning kNN algorithm is developed and tested, performing sufficient accuracy and offering a possibility for an on-line utilisation. The last part of the thesis is dedicated to an investigation and quantification of the particle propagation through a medium and the resulting uncertainty of the monitoring methods with the simulation tool FLUKA.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectHadronová terapiecze
dc.subjectpolovodičové Timepix detektorycze
dc.subjectrozpoznání částiccze
dc.subjectFLUKAcze
dc.subjectnejistota směrového mapovánícze
dc.subjectHadron therapyeng
dc.subjectsemiconductor Timepix detectorseng
dc.subjectparticle recognitioneng
dc.subjectFLUKAeng
dc.subjectuncertainty of trackingeng
dc.titleSměrové a spektrometrické mapování sekundární radiace indukované během hadronové terapie za pomoci miniaturizovaného dráhového detektorucze
dc.titleDirectional and spectrometric mapping of secondary radiation induced during hadron radiotherapy with miniaturized particle trackerseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeGajewski Jan
theses.degree.disciplineExperimentální jaderná a částicová fyzikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record