Show simple item record

The study of long-term stability of composites for 68Ge/68Ga separationdc.contributor.advisorFialová Kateřina
dc.contributor.authorKristýna Kroftová
dc.date.accessioned2020-09-10T08:51:16Z
dc.date.available2020-09-10T08:51:16Z
dc.date.issued2020-09-05
dc.identifierKOS-878589405605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90603
dc.description.abstractBakalářská práce byla zaměřena na studium sorbentů pro konstrukci 68Ge/68Ga radionuklidového generátoru a na jeho dlouhodobou chemickou stabilitu. V úvodní části byla provedena literární rešerše, ve které byla popsána problematika 68Ga a jeho využití pro diagnostické účely v nukleární medicíně. V experimentální části byl připraven generátor s matricí CeO2-PAN a byly testovány jeho vlastnosti se zaměřením na získávání radionuklidu s nejvyšším možným výtěžkem, radionuklidovou čistotou, nejnižší možnou toxicitou a také nejnižší možnou kontaminací mateřským 68Ge. Dále byly testovány další sorbenty pro potenciální aplikaci v generátoru. Konkrétně byly připraveny NiO-TiO2, ZrO2-TiO2 a SiO2-ZrO2. Byly sledovány jejich sorpční vlastnosti v sorpčních experimentech s 68Ge a 68Ga a určeny hmotnostní rozdělovací koeficienty a separační faktory pro tyto radionuklidy. Dále byl sledován vliv tepelného opracování připravených oxidů na jejich sorpční vlastnosti, které byly taktéž charakterizovány.cze
dc.description.abstractThe aim of this study was to test the long-term chemical stability of composites for construction of 68Ge/68Ga generator. In the opening part the usage of 68Ga for diagnostic purposes in nuclear medicine was described. For the experimental part, a generator with a CeO2-PAN matrix was prepared and characterized. The focus was on obtaining the radionuclide with the highest possible yield, radionuclide purity, the lowest possible toxicity and also the lowest possible contamination with the parent 68Ge. In addition, other sorbents for potential application in the generator were tested. Specifically, NiO-TiO2, ZrO2-TiO2 and SiO2-ZrO2 were prepared. Their sorption properties were monitored in sorption experiments with 68Ge and 68Ga and distribution coefficients and separation factors for these radionuclides were found. Furthermore, the influence of heat treatment on the sorption properties of prepared oxides was monitored and characterized subsequently.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRadionuklidový generátorcze
dc.subjectCeO2-PANcze
dc.subject68Gecze
dc.subject68Gacze
dc.subjectsorbentycze
dc.subjectpodvojné oxidycze
dc.subjectNiO-TiO2cze
dc.subjectZrO2-TiO2cze
dc.subjectSiO2-ZrO2cze
dc.subjecthmotnostní rozdělovací koeficientcze
dc.subjectRadionuclide generatoreng
dc.subjectCeO2-PANeng
dc.subject68Geeng
dc.subject68Gaeng
dc.subjectsorbentseng
dc.subjectbinary oxideseng
dc.subjectNiO-TiO2eng
dc.subjectZrO2-TiO2eng
dc.subjectSiO2-ZrO2eng
dc.subjectdistribution coefficienteng
dc.titleStudium dlouhodobé stability kompozitů pro separaci 68Ge/68Gacze
dc.titleThe study of long-term stability of composites for 68Ge/68Ga separationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeČervenák Jaroslav
theses.degree.disciplineJaderná chemiecze
theses.degree.grantorkatedra jaderné chemiecze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record