Show simple item record

Procedure Analysis for Creating Maintenance Programme in GA Categorydc.contributor.advisorNovák Martin
dc.contributor.authorVratislav Vorel
dc.date.accessioned2020-09-04T23:43:04Z
dc.date.available2020-09-04T23:43:04Z
dc.date.issued2020-09-04
dc.identifierKOS-779307217905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90471
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je demonstrovat a zhodnotit publikované postupy pro tvorbu programu údržby letadel patřících do kategorie všeobecného letectví. Sekundárním cílem práce je seznámení s vývojem údržby letadel a metodiky rozdělení údržby.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to demonstrate and evaluate published procedures for creating maintenance programmes of aircraft which belongs to the General Aviation category. The secondary goal of the work is familiarization with development of aircraft maintenance and the methodology of the distribution of maintenance.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZachování letové způsobilosticze
dc.subjectÚdržba letadelcze
dc.subjectProgram údržby letadelcze
dc.subjectnařízení Evropské Komise (EU) č. 1321/2014cze
dc.subjectDodatečné požadavky pro tvorbu programu údržbycze
dc.subjectOrganizace k řízení zachování letové způsobilosticze
dc.subjectContinuing airworthiness of the aircrafteng
dc.subjectAircraft maintenanceeng
dc.subjectAircraft maintenance programmeeng
dc.subjectCommission regulation (EU) No. 1321/2014eng
dc.subjectAdditional requirements for aircraft maintenance programmeeng
dc.subjectContinuing airworthiness management organizationeng
dc.titleAnalýza postupu pro tvorbu programu údržby v kategorii GAcze
dc.titleProcedure Analysis for Creating Maintenance Programme in GA Categoryeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeJaneček Robert
theses.degree.disciplineTechnologie údržby letadelcze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record