Show simple item record

System for Measurement of Hemodynamic Parametersdc.contributor.advisorFabián Vratislav
dc.contributor.authorDominik Šídlo
dc.date.accessioned2020-09-04T13:58:35Z
dc.date.available2020-09-04T13:58:35Z
dc.date.issued2020-09-01
dc.identifierKOS-987296247705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90277
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému pro neinvazivní měření hemodynamických parametrů. Systém je založen na mikropočítači Raspberry Pi, který ovládá pneumatický systém a snímá data. Dále je systém zcela založen na open source platformách a nevyžaduje žádný licencovaný produkt. Data jsou vyhodnocena v programovacím jazyce Python přímo na zařízení. Systém nafoukne manžetu umístěnou na paži nad brachiální tepnou na suprasystolický tlak a snímá vůči referenčnímu statickému tlaku pomocí diferenciálního senzoru tlakové pulzace. Z těch je následně pomocí skriptu vypočtena rychlost šíření pulzní vlny a srdeční tep. Během nafukování manžety je provedeno oscilometrické měření krevního tlaku. Ovládání systému je umožněno přes dotykový displej. Systém byl testován na skupině šesti studentů ve věku 20 až 24 let.cze
dc.description.abstractThis master’s thesis aims to design and implement a non-invasive system for the measurement of hemodynamic parameters. The system is based on the Raspberry Pi microcomputer, which controls a pneumatic system and acquires data. Further, the system is based on open-sourced platforms and doesn't require any licensed product. The data is evaluated in the Python programming language directly on the device. The system inflates a cuff placed on the arm over the brachial artery to suprasystolic pressure and captures pressure pulse waveforms through a differential sensor to a static pressure reference. From the pressure pulse waveform, the pulse wave velocity and the heart rate is computed through a script. During the inflation of the cuff, oscillometric pressure measurement is performed. The system is controlled through a touchscreen. Six students aged 20 to 24 years were tested on the system.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKrevní tlakcze
dc.subjectOscilometrické pulzacecze
dc.subjectSuprasystolický tlakcze
dc.subjectRychlost šíření pulzní vlny (PWV)cze
dc.subjectRaspberry Picze
dc.subjectPythoncze
dc.subjectBlood pressureeng
dc.subjectOscillometric pulsationseng
dc.subjectSuprasystolic pressureeng
dc.subjectPulse wave velocity (PWV)eng
dc.subjectRaspberry Pieng
dc.subjectPythoneng
dc.titleSystém pro měření hemodynamických parametrůcze
dc.titleSystem for Measurement of Hemodynamic Parameterseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeGrünes Richard
theses.degree.disciplineLékařská technikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeLékařská elektronika a bioinformatikacze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record