Show simple item record

Design and Realization of a Device for Hemodynamic Parameters Measurement in Veterinar Medicinedc.contributor.advisorHavlík Jan
dc.contributor.authorJakub Vitáček
dc.date.accessioned2020-09-04T13:58:34Z
dc.date.available2020-09-04T13:58:34Z
dc.date.issued2020-09-01
dc.identifierKOS-984901608605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90276
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci zařízení pro neinvazivní snímání hemodynamických parametrů ve veterinární medicíně. Pro měření byly vybrány dva hlavní hemodynamické parametry – krevní tlak a srdeční frekvence. K měření krevního tlaku byla zvolena oscilometrická metoda, srdeční frekvence je stanovována z EKG signálu, tedy snímáním elektrické aktivity srdce z povrchu těla. Navržené zařízení po naměření signálů data ukládá na SD kartu. K jejich vyhodnocení byl vytvořen skript pro program MATLAB, který určuje hodnoty zmíněných hemodynamických parametrů. Řízení měřicího zařízení a komunikaci s uživatelem obstarává mikrokontrolér ESP32. Zařízení je realizováno na desce plošných spojů v provedení pro povrchovou montáž. Výhodou realizovaného zařízení je možnost zobrazení oscilometrických pulzací, která nebývá v komerčních přístrojích obvykle dostupná. Díky simultánnímu měření uvedených biologických signálů pak lze možnosti vyhodnocení signálů dále rozšiřovat, např. o měření rychlosti šíření pulzní vlny.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the design and realization of a device for non-invasive sensing of hemodynamic parameters in veterinary medicine. Two main hemodynamic parameters were selected for measurement – blood pressure and heart rate. An oscillometric method was chosen to measure blood pressure, the heart rate is determined from the ECG signal, i.e. by sensing the electrical activity of the heart from the body surface. The realized device saves the measured data on the SD card after measuring the signals. To evaluate them, a MATLAB script which determines the values was implemented. The control of the measuring device and comunication with the user is provided by the ESP32 microcontroller. The device is realized on a printed circuit board for surface mount technology. The advantage of the realized device is the possibility of displaying oscillometric pulsations, which is not usually available in commercial devices. Thanks to the simultaneous measurement of the mentioned biological signals, the possibilities of the signal evaluation can be further extended, e.g. by measuring the pulse wave velocity measurement.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecthemodynamické parametrycze
dc.subjectkrevní tlakcze
dc.subjectsrdeční frekvencecze
dc.subjectoscilometrická metodacze
dc.subjectEKGcze
dc.subjecthemodynamic parameterseng
dc.subjectblood pressureeng
dc.subjectheart rateeng
dc.subjectoscillometric methodeng
dc.subjectECGeng
dc.titleNávrh a realizace zařízení pro snímání hemodynamických parametrů ve veterinární medicíněcze
dc.titleDesign and Realization of a Device for Hemodynamic Parameters Measurement in Veterinar Medicineeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeNovotný Jan
theses.degree.disciplineLékařská technikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeLékařská elektronika a bioinformatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record