Show simple item record

Distributed control on SmartWire Device Technology without a master nodedc.contributor.advisorSojka Michal
dc.contributor.authorOxana Kovbasjuková
dc.date.accessioned2020-09-04T13:58:24Z
dc.date.available2020-09-04T13:58:24Z
dc.date.issued2020-09-01
dc.identifierKOS-960824034905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90273
dc.description.abstractSmartWire-DT je komunikační technologie vyvíjená společností Eaton, která je zaměřená na propojení průmyslových zařízení. Zařízení jsou obvykle řízena řídící jednotkou, která je mnohdy dražší než samotná zařízení. Rozprostřením schopnosti rozhodování na jednotlivá zařízení ušetříme zákazníkům peníze. Cílem diplomové práce je podpora pro decentralizaci průmyslových zařízení, která jsou propojena sběrnicí SmartWire-DT. Za tímto účelem upravujeme firmware zařízení tak, aby bylo schopno přijímat data ze všech zařízení a nejen od řídící jednotky. Implementujeme podporu pro samostatné řízení v zařízeních samotných. Vyvýjíme také program na nahrávání změn aplikace uvnitř zařízení při jejich nasazení.Názorná ukázka na konci práce znázorňuje správnou funkcionalitu řešení. Produkt práce snižuje náklady o stovky Eur na každou sběrnici díky absenci řídící jednotky. Navíc mají data, která si zákazník specifikuje, minimálně dvakrát menší dopravní zpoždění.cze
dc.description.abstractSmartWire-DT is a communication technology developed by Eaton for interconnecting industrial devices. These devices are usually controlled by a programmable logic controller, which is often more expensive than the devices themselves. Decentralized decision making removes the need for the controller, which reduces the cost of the system. This thesis aims to implement support for the decentralization of the industrial devices connected by the SmartWire-DT. To this end, we modify the SmartWire-DT device firmware to allow receiving data from all devices rather than only from the master. We implement support for the execution of simple logic control programs on the devices themselves and develop a loader that allows reprogramming of devices on the fly. Our final demonstrator shows the functionality of the proposed solution. The application of the results achieved in this thesis reduces costs by hundreds of Euros for every SmartWire-DT bus due to the lack of the programmable logic controller. Besides that, the delay of the customer-specified data is at least two times smaller, depending on the bus setup even more.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSmartWire-DTcze
dc.subjectEatoncze
dc.subjectdistributed controlcze
dc.subjectindustrial devicescze
dc.subjectcommunication protocolcze
dc.subjectSmartWire-DTeng
dc.subjectEatoneng
dc.subjectdistribuované řízeníeng
dc.subjectprůmyslová zařízeníeng
dc.subjectkomunikační protokoleng
dc.titleDistribuované řízení na sběrnici SmartWire Device Technology bez master zařízenícze
dc.titleDistributed control on SmartWire Device Technology without a master nodeeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDědourek Pavel
theses.degree.disciplineKybernetika a robotikacze
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record