Show simple item record

Auction: Theory and Experimentdc.contributor.advisorLevínský René
dc.contributor.authorFilip Mairinger
dc.date.accessioned2020-09-04T13:58:05Z
dc.date.available2020-09-04T13:58:05Z
dc.date.issued2020-08-27
dc.identifierKOS-878300408005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90241
dc.description.abstractTato práce se zabývá statickými nekooperativními hrami. Na úvod je definovaná statická hra a statická Bayesova hra. Dále jsou představeny aukce prvních a druhých cen a jejich rovnovážné strategie. Na to navazuje teorém o ekvivalenci výnosů a definice von Neumann-Morgensternovi racionality. Poté již následuje samotná motivace a popis experimentu. Experiment se zabývá aukcemi druhých cen, konkrétně aukcí veřejných zakázek a klasickou aukcí. Cílem tohoto experimentu bylo vysvětlit rozdílné chování hráček na kladných a záporných hodnotách. Proto jsme zavedli mezaninovou aukci, kterou zkoumáme spojitost nabídkové funkce na okolí nuly. Poté už následuje statistické zpracování získaných dat. Z dat vyplynulo, že při aukci veřejných zakázek na kladných hodnotách hráčky underbiddují a při klasické aukci na záporných hodnotách overbiddují. V mezaninové aukci byl taktéž pozorován overbidding.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with static non-cooperative games. In the first part of this paper static games and static Bayesian games are defined. First-price and second-price auctions are introduced, followed by descriptions of their equilibrium strategies. Furthermore, revenue equivalence theorem and Von NeumannMorgenstern rationality are discussed. In the second part experiment focusing on the procurement and buyer auctions is presented. Then a mezzanine auction is introduced in this thesis, in which continuity on some neighbourhood of zero is examined. Data analysis has shown that during the procurement auction on the positive values, the players underbid and during the buyer auction on the negative values the overbid. Overbidding was also observed in the mezzanine auction.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectaukcecze
dc.subjectbehaviorální ekonomiecze
dc.subjectexperimentcze
dc.subjectnekooperativní teorie hercze
dc.subjectauctioneng
dc.subjectbehavioral economicseng
dc.subjectexperimenteng
dc.subjectnon-cooperative game theoryeng
dc.titleAukce: teorie a experimentcze
dc.titleAuction: Theory and Experimenteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeZelený Miroslav
theses.degree.disciplineMatematické inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra matematikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record