Show simple item record

Properties of magnetic signals generated during the development of natural lightning dischargesdc.contributor.advisorKolmašová Ivana
dc.contributor.authorAndrea Kolínská
dc.date.accessioned2020-09-04T13:57:59Z
dc.date.available2020-09-04T13:57:59Z
dc.date.issued2020-08-27
dc.identifierKOS-985498334405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90239
dc.description.abstractV této práci jsou analyzovány elektromagnetické signály generované přírodními bleskovými výboji se zaměřením na jejich iniciaci a vývoj. Magnetické vlnové formy naměřené širokopásmovým přijímačem (5 kHz–37 MHz) umístěným na pozemní stanici Ersa na ostrově Korsika jsou porovnávány s vysokofrekvenčními (VHF) zdroji záření detekovanými meřícími stanicemi bleskové mapovací sítě SAETTA v úzkém frekvenčním pásmu (60–66 MHz). Z bleskových výbojů detekovaných od září do prosince 2015 bylo identifikováno 176 záporných a 23 kladných zpětných výbojů, jejichž vlastnosti jsou podrobněji studovány. U všech iniciačních pulzů bylo v jejich čase výskytu velmi málo 3D lokalizovaných VHF zdrojů. Pouze pro 24 záporných a 2 kladné výboje byl první iniciační pulz v časové shodě s prvním 3D lokalizovaným VHF zdrojem. Byla však zjištěna časová korespondence mezi peaky iniciačních pulzů a VHF zdroji detekovanými jednotlivými SAETTA stanicemi. Za použití 3D lokalizovaných VHF zdrojů je také zkoumán vývoj výbojů v oblaku.cze
dc.description.abstractResults of an analysis of electromagnetic signals emitted by natural lightning discharges, focusing on their initiation and development, are presented in this thesis. Magnetic field waveforms observed by a broadband (5 kHz–37 MHz) receiver located at the ground station Ersa (Corsica) are compared to sources of narrowband (60–66 MHz) very high frequency (VHF) radiation detected by Lightning Mapping Array SAETTA. 176 negative and 23 positive return strokes were identified from September to December 2015 and their properties are studied. For 24 negative and 2 positive flashes, the time of the first preliminary breakdown (PB) pulse corresponded to the first 3D localized VHF source. Generally, only a few VHF sources during the time intervals of PB pulse sequences were localized. However, there was very good time correspondence between PB pulses and VHF sources detected by individual SAETTA stations. Using the localized VHF sources, the development of discharges inside a thundercloud is investigated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbleskový výbojcze
dc.subjectiniciační fázecze
dc.subjectzpětný výbojcze
dc.subjectelektromagnetická měřenícze
dc.subjectiniciace bleskucze
dc.subjectlightning flasheng
dc.subjectpreliminary breakdowneng
dc.subjectreturn strokeeng
dc.subjectelectromagnetic measurementseng
dc.subjectlightning initiationeng
dc.titleAnalýza vlastností magnetických signálů vyzařovaných v průběhu vývoje přírodních bleskových výbojůcze
dc.titleProperties of magnetic signals generated during the development of natural lightning dischargeseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeZáhlava Jan
theses.degree.disciplineFyzika a technika termojaderné fúzecze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record