Show simple item record

Gas market strategiesdc.contributor.advisorBemš Július
dc.contributor.authorŠárka Jablonská
dc.date.accessioned2020-09-04T13:54:41Z
dc.date.available2020-09-04T13:54:41Z
dc.date.issued2020-08-27
dc.identifierKOS-1089441140605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90089
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá trhem zemního plynu ve třech evropských zemích – v Rakousku, Slovenské republice a České republice. Jsou zde analyzovány druhy trhů, způsoby obchodování a následně cenotvorba, která v rámci harmonizace tarifů EU prochází změnami. Poslední kapitola této teoretické části se zabývá cenotvorbou a vývojem ceny v kategorii domácností. Hlavním cílem praktické části této práce je vytvoření bilančního modelu zemního plynu pro analyzované země v období 2020-2030. Nejprve je provedena analýza historických dat a na jejím základě a nalezených závislostí je stanoven vývoj budoucí spotřeby a vlastní produkce zemního plynu v Rakousku, České republice a Slovenské republice. Značná část tohoto modelu je navržena v programovacím prostředí Visual Basic, který je součástí programu Excel. Součástí tohoto modelu je také provoz zásobníků, které jsou neodmyslitelným prvkem plynárenské soustavy. Model byl vytvořen pro základní scénář spotřeby, je však uzpůsoben pro implementaci nových prvků jako je např. výstavba nové paroplynové elektrárny, připojení nového průmyslového podniku či zvýšení kapacity zásobníků. Posledním částí této diplomové práce je stanovení přeshraničních toků zemního plynu pro analyzovanou oblast. Na základě analýzy historických dat je nejprve sestaven výchozí scénář, do kterého jsou následně implementovány předpoklady několika dalších scénářů, které v sobě zahrnují výstavbu nového plynovodu Nord Stream 2, využití potenciálu biometanu či výstavba nových paroplynových elektráren.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the natural gas market in Austria, Slovakia, and the Czech Republic. Different kinds and ways of natural gas markets are analyzed, followed by the way of price making. In the area of price making, there have been many changes due to the European tariffs harmonization. The last chapter of the theoretical part concerns the prices for household customers. The main goal of the practical part is to create a natural gas balance model for Austria, Slovakia, and the Czech Republic for the 2020-2030 time period. First, it is necessary to analyze the historical data and according to that set the future natural gas consumption, as well as domestic production for the three analyzed countries. Most parts of this model are designed in Visual Basic which is a part of Excel. The operation of gas stocks for each country is also designed, as an essential part of the natural gas system. The consumption model was designed for a base case scenario, however, it is partly interactive and other or additional assumptions can be implemented. For instance, new gas-steam power plant commissioning, new industry business consumption, or additional stock capacity can be added. The last step is to calculate and set the natural gas flows for the analyzed area. Based on historical data analyzes, firstly the base scenario is created. After different assumptions are implemented into the base scenario, the other scenarios are created. For instance, one of the assumptions is implementing of impacts of the Nord Stream 2 pipeline, biomethane potential, or new gas-steam power plant operation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZemní plyncze
dc.subjecttoky zemního plynucze
dc.subjectbilanční model toků zemního plynucze
dc.subjectRakouskocze
dc.subjectČeská republikacze
dc.subjectSlovenská republikacze
dc.subjecttrh zemního plynucze
dc.subjectNatural gaseng
dc.subjectnatural gas flowseng
dc.subjectnatural gas flows balance modeleng
dc.subjectAustriaeng
dc.subjectthe Czech Republiceng
dc.subjectSlovakiaeng
dc.subjectnatural gas marketeng
dc.titleStrategie trhu s plynemcze
dc.titleGas market strategieseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVecka Jiří
theses.degree.disciplineManagement energetiky a elektrotechnikycze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record