Show simple item record

Tolerance Analysis of Planetary Variator - Elimination of Manufacturing Inaccuraciesdc.contributor.advisorPetr Karel
dc.contributor.authorKarel Baláš
dc.date.accessioned2020-09-04T13:54:07Z
dc.date.available2020-09-04T13:54:07Z
dc.date.issued2020-08-27
dc.identifierKOS-985499458005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90059
dc.description.abstractCílem diplomové práce je toleranční analýza planetového třecího variátoru z pohledu výrobních nepřesností a možností jejich eliminace. Práce obsahuje rešerši planetového soukolí a variátorů. Dále jsou v práci ukázány druhy geometrických tolerancí s následnou aplikací na součást z planetového třecího variátoru. Praktická část práce je zaměřena na rozbor součástí převodovky, dále jejich tolerancí a na toleranční analýzu planetového třecího variátoru.cze
dc.description.abstractThe aim of the Diploma thesis is a tolerance analysis of a planetary friction variator from the point of view of production inaccuracies and possibilities of their elimination. The work contains a literature research of planetary gears and variators. Furthermore, the work shows different types of geometric tolerances with subsequent application to the component from the planetary friction variator. The practical part of the work is focused on the analysis of transmission components, as well as on their tolerances and on the tolerance analysis of the planetary friction variator.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTolerancecze
dc.subjectrozměrové tolerancecze
dc.subjectgeometrické tolerancecze
dc.subjectCVT převodovkacze
dc.subjectplanetový třecí variátorcze
dc.subjecttoleranční analýzacze
dc.subjecttolerance ložiskacze
dc.subjectrovnoboké drážkovánícze
dc.subjectvůle ložisekcze
dc.subjectToleranceseng
dc.subjectdimensional toleranceseng
dc.subjectgeometrical toleranceseng
dc.subjectCVT Transmissioneng
dc.subjectplanetery frictional variatoreng
dc.subjecttolerance Analysiseng
dc.subjecttolerance of bearingseng
dc.subjectstraight-sided splineseng
dc.subjectbearing clearanceeng
dc.titleToleranční analýza planetového variátoru - eliminace výrobních nepřesnostícze
dc.titleTolerance Analysis of Planetary Variator - Elimination of Manufacturing Inaccuracieseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeUhlíř Roman
theses.degree.disciplineDopravní, letadlová a transportní technikacze
theses.degree.grantorústav konstruování a částí strojůcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record