Show simple item record

Simulation of Friction Pairs by FEMdc.contributor.advisorPetr Karel
dc.contributor.authorMonika Rémišová
dc.date.accessioned2020-09-04T13:53:33Z
dc.date.available2020-09-04T13:53:33Z
dc.date.issued2020-08-27
dc.identifierKOS-985499135005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90051
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na frikční dvojice v trakčních převodech. Je sepsána rešerše na maziva a následně jsou vybrána vhodná maziva zvyšující třecí účinek. Je popsána metoda elastohydrodynamického mazání. Jsou vytvořeny modely (disk – disk, kužel – kužel a kužel – bombírovaný kužel), u kterých jsou zkoumány Hertzovy kontaktní tlaky. Následně je sledována změna průběhu tlaku při rotaci a pokles tlaku při simulaci kalené vrstvy. Všechny závislosti jsou graficky zpracovány.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with frictional pairs in tractive transmissions. A recherche is written and consequently suitable lubricants enhancing frictional effect are chosen. The method of elastohydrodynamic lubrication is described. Models that examine Hertzian contact pressures (disc – disc, cone – cone, cone – convex cone) are created. Then the change in pressure during rotation and the pressure reduction while simulating the hardened case are observed. Graphical representation of all the relations is provided.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTrakční převodcze
dc.subjectHertzův kontaktní tlakcze
dc.subjectmazivocze
dc.subjecttřenícze
dc.subjectelastohydrodynamické mazánícze
dc.subjectkuželcze
dc.subjectbombírovaný kuželcze
dc.subjectdiskcze
dc.subjectTractive transmissioneng
dc.subjectHertzian contact stresseng
dc.subjectlubricanteng
dc.subjectfrictioneng
dc.subjectelastohydrodynamic lubricationeng
dc.subjectconeeng
dc.subjectconvex coneeng
dc.subjectdisceng
dc.titleSimulace frikčních dvojic pomocí MKPcze
dc.titleSimulation of Friction Pairs by FEMeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDub Martin
theses.degree.disciplineDopravní, letadlová a transportní technikacze
theses.degree.grantorústav konstruování a částí strojůcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record