Show simple item record

Synchronization of hierarchical datadc.contributor.advisorPelikán Josef
dc.contributor.authorRichard Molnár
dc.date.accessioned2020-09-04T13:53:22Z
dc.date.available2020-09-04T13:53:22Z
dc.date.issued2020-08-27
dc.identifierKOS-962290843505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90033
dc.description.abstractSynchronizace a přenos komplexních dat po síti může být náročným problémem. Společnost Pocket Virtuality potřebovala řešení pro svou platformu pro vzdálenou přítomnost, která by poskytovala synchronizační služby mezi zařízeními v této platformě. Tato zařízení musí mít možnost rychle a snadno vyměňovat velká a komplexní hierarchická data ve formě grafů scén obsahujících 3D modely, textury a další binární data a synchronizovat kopie těchto struktur na jiných zařízeních. Tato práce se zabývá analýzou stávajícího prostředí platformy Fata Morgana a jejích požadavků. Tato analýza je pak základem pro seznam funkčních a nefunkčních požadavků na síťové řešení. Knihovna FMLink je výsledkem fáze návrhu a implementace této práce. Jedná se o síťovou knihovnu navrženou pro více platforem, vysoce efektivní a odolnou vůči zhoršeným síťovým podmínkám. Pro splnění bezpečnostních požadavků poskytuje FMLink podporu kryptografického protokolu TLS. Tato knihovna je testována proti mnoha možným degradacím sítě a testována v různých emulovaných síťových podmínkách. Testy prokázaly, že knihovna může být nasazena a použita mnoha aplikacemi v platormě Fata Morgana.cze
dc.description.abstractSynchronization and transfer of complex data over the network can be a challenging problem. The company Pocket Virtuality needed a solution for its remote-presence platform, which would provide synchronization services between the devices in this platform. These devices need to quickly and easily exchange large and complex hierarchical data in the form of the scene graphs containing 3D models, textures, and other binary data and synchronize copies of these structures on other devices. \par This thesis revolves around the analysis of the existing environment of the Fata Morgana platform and its requirements. This analysis is then the basis for the list of functional and non-functional requirements of the networking solution. \par The FMLink library is the result of the design and implementation phase of this thesis. It is a networking library designed to be multi-platform, highly efficient, and resistant to degraded network conditions. To satisfy the security requirements, FMLink provides support for the TLS cryptographic protocol. \par This library is tested against multiple possible network degradations and tested in various emulated network conditions. The tests proved the library can be deployed and used by many Fata Morgana applications.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpočítačové sítěcze
dc.subjectsíťová synchronizacecze
dc.subjectTCPcze
dc.subjectUDPcze
dc.subjectInternetcze
dc.subjectTLScze
dc.subjectcomputer networkseng
dc.subjectnetwork synchronizationeng
dc.subjectTCPeng
dc.subjectUDPeng
dc.subjectInterneteng
dc.subjectTLSeng
dc.titleSynchronizace hierarchických datcze
dc.titleSynchronization of hierarchical dataeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠpaček Petr
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record