Show simple item record

Test environment for integration testing of component-based real-time softwaredc.contributor.advisorMatějka Joel
dc.contributor.authorRichard Steidl
dc.date.accessioned2020-09-04T13:51:20Z
dc.date.available2020-09-04T13:51:20Z
dc.date.issued2020-08-26
dc.identifierKOS-960815815805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89955
dc.description.abstractPráce analyzuje možnost tvorby obecného nástroje pro zjednodušení testování softwaru na úrovni komponent v rámci multikomponentního systému za plné softwarové integrace. Práce rovněž obsahuje konkrétní návrh řešení, který je následně i implementován pro ověření navrženého konceptu při testování softwarové komponenty splňující bezpečnostní úroveň SIL 4 (Safety integrity level) na základě normy EN 50128:2011. Navržené testovací prostředí snižuje implementační náročnost pro testera a rovněž dělí testovací činnost do dvou částí, na přípravu testovacího prostředí pro konkrétní projekt a na samotnou tvorbu testovacích sad. Z těchto dvou částí vyžaduje pouze příprava testovacího prostředí hlubší seznámení s testovaným projektem. Pro tvorbu samotných testovacích sad na sebe již navržené testovací prostředí přebírá významnou část nutné funkcionality a tím výrazně snižuje požadavky na specializaci uživatele.cze
dc.description.abstractThe thesis analyses possibility of creation of generic tool for testing vertical multicomponent system. The testing is done on component level, while full software integration is achieved. The thesis also contains proposal of test framework. To prove the concept, the proposed solution is implemented and used while testing software component that complies with SIL 4 (Safety integrity level) limitations that are defined in norm EN 50128:2011. The proposed framework reduces the implementation complexity for tester and also divides the test implementation to two parts: to preparation of the framework for specific project, and to testcase creation itself. Out of these two parts, only the preparation of the framework requires deeper knowledge of the tested project. For the testcase creation, the framework takes major part of necessary functionality on itself and therefore the required tester specialisation for this part is greatly reduced.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTestování softwarucze
dc.subjectAplikace reálného časucze
dc.subjectKomponentacze
dc.subjectTestování komponentcze
dc.subjectIntegrační testovánícze
dc.subjectÚroveň integrity bezpečnosticze
dc.subjectBezpečnostně-kritický systémcze
dc.subjectC++cze
dc.subjectVestavný systémcze
dc.subjectŽelezniční infrastrukturacze
dc.subjectŽelezniční automatizacecze
dc.subjectSoftware testingeng
dc.subjectReal-timeeng
dc.subjectComponenteng
dc.subjectComponent testingeng
dc.subjectIntegration testingeng
dc.subjectSafety integrity leveleng
dc.subjectSafety-critical systemeng
dc.subjectC++eng
dc.subjectEmbeddedeng
dc.subjectRailway infrastructureeng
dc.subjectRailway automationeng
dc.titleTestovací prostředí pro integrační testování real-time software složeného z více komponentcze
dc.titleTest environment for integration testing of component-based real-time softwareeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeRenza Ondřej
theses.degree.disciplinePočítačové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra měřenícze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record