Show simple item record

Robust and Fast Local All Pass Image Registrationdc.contributor.advisorKybic Jan
dc.contributor.authorDavid Kunz
dc.date.accessioned2020-09-04T13:51:13Z
dc.date.available2020-09-04T13:51:13Z
dc.date.issued2020-08-26
dc.identifierKOS-881196220305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89951
dc.description.abstractRegistrace obrázků je důležitou součástí mnoha praktických aplikací v poli lékařského zobrazování, v počítačovém vidění, v kartografii atd. V této bakalářské práci představuji novou metodu registrace založenou na metodě "Poly-Filter Local All-Pass" (PF-LAP). Algoritmus PF-LAP používá soustavy lineárních rovnic k odhadu all-pass filtru representující lokální posun každého pixelu iterativně, od hrubé po jemnou deformaci. Nová navrhovaná metoda používá obdobný způsob nalezení lokální deformace, ale hledá ji pouze pro řídkou sadu vybraných pixelů. Získaná řídká deformace je aproximována globálním deformačním modelem. Účinnost a rychlost nové navrhované metody je experimentálně porovnána s dalšími čtyřmi metodami, včetně metody PF-LAP. Výsledky ukazují, že navrhovaná metoda je rychlejší a přesnější na vybraných datasetech, než většina testovaných method včetně PF-LAP.cze
dc.description.abstractImage registration is an important part of many practical applications in the field of medical imaging, computer vision, cartography etc. In this bachelor's thesis I will present a new method of registration based on the "Poly-Filter Local All-Pass" (PF-LAP) method. The PF-LAP algorithm uses systems of linear equations to estimate an all-pass filter representing the local displacement of each pixel in a coarse to fine manner. The new proposed method uses a similar approach to finding the local deformation, but does this only for a sparse set of chosen pixels. The sparse deformation field is then fit into a global deformation model. The effectiveness and speed of the new proposed method is experimentally compared with a four other methods including the PF-LAP method. The results show that the proposed method is faster and more accurate on the chosen datasets, than most of the other methods, including PF-LAP.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectregistrace obrázkůcze
dc.subjectzpracovávání obrazucze
dc.subjectimage registrationeng
dc.subjectimage processingeng
dc.titleRobustní a rychlá registrace obrazů metodou "Local All Pass"cze
dc.titleRobust and Fast Local All Pass Image Registrationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSovka Pavel
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record