Show simple item record

Tactile models for older adults with vision impairmentsdc.contributor.advisorMacík Miroslav
dc.contributor.authorDina Chernova
dc.date.accessioned2020-08-25T22:51:37Z
dc.date.available2020-08-25T22:51:37Z
dc.date.issued2020-08-25
dc.identifierKOS-860412806805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89852
dc.description.abstractStarší lidé s těžkým poškozením zraku často žijí v ústavních zařízeních poskytujících specializovanou péči. Tato skupina uživatelů má specifické potřeby, schopnosti a preference, především z hlediska orientace v prostoru, interakce s technologiemi a volnočasových aktivit. V této práci jsem navrhla pipeline pro rekonstrukci budovy z obrazů, které splňují požadavky patentu „Trojrozměrný model budovy primárně pro zrakově postižené starší dospělé“ pro vytvoření taktilní 3D mapy pro zrakově postižené starší dospělé. Pipeline byla navržena, implementována a testována s cílovou skupinou uživatelů pomocí metody User-centered design. Výsledky hodnocení ukazují, že je stále co zlepšovat. Dále jsem navrhla a vytiskla vnější část budovy domova Palata. Tištěný 3D model byl poté přilepen na dřevěný model vytvořený vedoucím mé práce v rámci implementace výše uvedeného patentu. Vyhodnotila jsem model, který jsem vytvořila, s nevidomým odborníkem. Odorník sdílil spoustu cenných poznatků, jak model vylepšit.cze
dc.description.abstractOlder adults with severe vision impairments often live in residential care institutions that provide specialized care. This user group has specific needs, abilities, and preferences, primarily from the perspective of orientation in space, interaction with technologies, and free-time activities. In this thesis I have proposed a pipeline for reconstruction of a building from images that satisfies the requirements of the patent 'Three-dimensional model of a building primarily for visually impaired older adults' for creation of a tactile 3D map for the visually impaired older adults. The pipeline was designed, implemented and tested with a target user group using the User-centered design method. The results of the evaluation show that there's still a lot to be improved. Furthermore, I have designed and 3D printed an exterior part of the Home Palata building. The printed 3D model was then glued to a wooden model created by Ing. Miroslav Macík, Ph.D. as part of the implementation of the patent mentioned before. I have evaluated the model that I have created with a visually impaired expert. He has shared a lot of valuable insights to improve the model.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectnevidomécze
dc.subjectslepýcze
dc.subjectslabý zrakcze
dc.subjectstarší dospělícze
dc.subjectpalatacze
dc.subjectnavigacecze
dc.subjectorientacecze
dc.subjectvnitřnícze
dc.subjectvenkovnícze
dc.subject3D modelcze
dc.subject3D tiskcze
dc.subject3D tiskárnacze
dc.subjectvnější stavební částcze
dc.subjectfasádacze
dc.subject3D budovacze
dc.subjecthmatová mapacze
dc.subjectinteraktivnícze
dc.subjectvisually impairedeng
dc.subjectblindeng
dc.subjectlow visioneng
dc.subjectolder adultseng
dc.subjectresidential care institutioneng
dc.subjectpalataeng
dc.subjectnavigationeng
dc.subjectorientationeng
dc.subjectindooreng
dc.subjectoutdooreng
dc.subjectinsideeng
dc.subjectoutsideeng
dc.subject3D modeleng
dc.subject3D printedeng
dc.subject3D printereng
dc.subjectexternal building parteng
dc.subjectfacadeeng
dc.subject3D buildingeng
dc.subjecttactile mapeng
dc.subjectinteractiveeng
dc.titleHmatové modely pro seniory se zrakovým postiženímcze
dc.titleTactile models for older adults with vision impairmentseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeRechtberger Václav
theses.degree.disciplinePočítačová grafikacze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record