Show simple item record

Analysis of current situation in RES support in the Czech Republicdc.contributor.advisorMakešová Michaela
dc.contributor.authorBarbora Kopalová
dc.date.accessioned2020-08-25T22:51:46Z
dc.date.available2020-08-25T22:51:46Z
dc.date.issued2020-08-25
dc.identifierKOS-885524819405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89844
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá podporami obnovitelných zdrojů v České republice. Teoretická část shrnuje enviromentální politiku v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie na úrovni Evropské unie, její vývoj a současný stav, v návaznosti na na ní pak i historii podpor obnovitelných zdrojů v České republice a současné možnosti podpory pro investory v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Praktická část se zabývá hlubší analýzou tohoto investičního prostředí formou ekonomického modelu využitelnosti podpor a dotazníkového šetření.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis follows up the support mechanisms of renewable energy sources (RES) in the Czech Republic. The theoretical part covers the environmental policy in the field of RES support in the European Union, its development and current status, following on from it the history of RES supports in the Czech Republic and current support options for investors in the field of RES. The practical part deals with a deeper analysis of the RES investment environment by an economic model of RES support mechanisms usability and survey.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectobnovitelné zdrojecze
dc.subjectpodpora obnovitelných zdrojůcze
dc.subjectlegislativa ČRcze
dc.subjectlegislativa EUcze
dc.subjectenvironmentální politikacze
dc.subjectrenewable energy sourceseng
dc.subjectRES support mechanismseng
dc.subjectCzech legislationeng
dc.subjectEU legislationeng
dc.subjectenvironmental policyeng
dc.titleAnalýza aktuální situace v podporách OZE v České republicecze
dc.titleAnalysis of current situation in RES support in the Czech Republiceng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeValentová Michaela
theses.degree.disciplineElektrotechnika a managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record